Information til borgerne

Her finder du information og spørgsmål/svar om reglerne for roaming inden for EU.

Information til borgerne

International roaming er, når du med din mobiltelefon med et dansk SIM-kort går på et net i udlandet og derved anvender en udenlandsk udbyders net til for eksempel at ringe, sende sms’er eller gå på internettet.

Roaming-reglerne indebærer, at roaming-afgifterne for forbrugerne er afskaffet, og at du kan anvende din mobil i andre EU-lande som derhjemme (”Roam-Like-At-Home”).

Dette indebærer, at du skal betale dine sædvanlige mobiltakster for opkald, sms og data, når du anvender mobiltelefonen i et andet EU-land. Men det betyder ikke, at du kan surfe, så meget som du vil, eller at det altid er ”gratis” at bruge telefonen i EU. De nye regler indeholder nemlig en række begrænsninger. Nedenfor kan du læse mere om, hvad de nye regler indebærer – se mere under spørgsmål og svar.

Udbyderne har ret til at sætte en grænse for, hvor meget data, der kan anvendes i udlandet (”fair use”). Hvis du for eksempel har ubegrænset data i dit abonnement, kan du ikke forvente at have lov til at bruge så meget data i udlandet. Udbyderen vil typisk fastsætte en grænse for dit dataforbrug i udlandet.
Hvis du anvender mere data en den fastsatte grænse, har udbyderen mulighed for at opkræve et ekstra tillæg. Kontrollér med din udbyder, hvilke grænser der gælder for dit abonnement.

Men hvor meget data skal din udbyder som minimum tilbyde dig at forbruge i andre EU-lande? 
Dette afhænger af prisen for dit mobilabonnement, ekskl. fx musik- og filmtjenester, avisabonnementer og e-bogstjenester, og det gældende engrosprisloft. Læs mere under Information til udbydere

Udgangspunktet er, at det ikke skal koste mere end derhjemme at ringe, sende sms’er eller bruge data, når du er i et andet EU-land. Udbyderne kan dog begrænse mængden af tjenester, som du kan anvende til den samme pris som derhjemme, hvis der er en risiko for misbrug eller unormal brug. Det skal fx ikke kunne betale sig at tegne et abonnement i et andet land end det land, du bor i permanent. 

Hvis størstedelen af dit mobilforbrug i løbet af en periode på fire måneder anvendes i et andet EU-land, og hvis du opholder dig i et andet EU-land i det meste af denne periode og bruger dit nationale abonnement, har din udbyder mulighed for at opkræve et tillæg. Det kan være nødvendigt at dokumentere for eksempel studieophold for at kunne tegne et abonnement i et andet land end det, du har permanent tilknytning til i.

Hvis du har planer om at opholde dig i udlandet i længere tid, bør du kontakte din udbyder for at få oplysninger om, hvad der gælder.

Mobiludbyderne er ikke forpligtet til at tilbyde roaming i deres abonnementer. Regler indebærer alene, at hvis din udbyder tilbyder roaming i andre EU-lande, skal det som udgangspunkt være uden ekstra omkostninger for dig.

Forbuddet mod at opkræve ekstra tillæg for roaming betyder, at du ikke vil kunne aktivere eller tilkøbe roaming til et abonnement, hvis du gerne vil kunne bruge mobiltelefonen på ferien. Du vil i stedet skulle skifte til et abonnement, der inkluderer roaming.

Husk derfor at tjekke dit mobilabonnement inden du rejser for at sikre, at du kan anvende din mobiltelefon på rejser i udlandet. Spørg evt. din udbyder, om du har mulighed for at bruge din mobiltelefon i udlandet.

En udbyder kan også få tilladelse til at opkræve et tillæg for roaming-tjenester, hvis udbyderen har et tab på grund af roaming. Udbyderen kan derefter ansøge Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur om at få lov til at opkræve et tillæg for at få dækket dets omkostninger for de roaming-tjenester, som tilbydes, når kunderne bruger mobile tjenester i udlandet.

Du er beskyttet mod store regninger for datatrafik, da mobiludbyderne automatisk skal spærre for dataforbruget, når dataregningen er på ca. 465 kroner. Når du har opbrugt 80 % af loftet for dataforbrug, det vil sige ca. 372 kroner, vil du få tilsendt en sms, der gør dig opmærksom på, at loftet snart er nået.

Når loftet er nået, bliver muligheden for at hente data lukket, medmindre du indgår en aftale med din mobiludbyder om et højere forbrug. Mobiludbyderne vil fortsat være forpligtet til at afregne opkald pr. sekund efter det første halve minut.

Din mobiludbyder er også forpligtet til at informere dig om priserne for at foretage og modtage opkald og sende sms, når du krydser grænser inden for EU. Informationen er gratis og skal gives automatisk via sms medmindre, du aktivt har meddelt din mobiludbyder, at du ikke ønsker at modtage disse oplysninger.

Uden for EU bliver loftet på de 465 kroner også aktiveret, så du hurtigt bliver opmærksom på, hvis du er i gang med at roame i et meget dyrt land. Mobiludbyderne skal informere deres kunder om priser for atroame, når kunderne forlader det land, hvor udbyderen hører hjemme. Dette gælder også ved rejser uden for EU.

Reglerne gælder i samtlige EU-lande. Dvs. i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

Herudover gælder forordningen i de tre EØS-lande – Norge, Island og Liechtenstein.

Spørgsmål og svar

Reglerne om Roam-Like-at-Home indebærer, at din mobiludbyder ikke må opkræve ekstra tillæg, når du rejser og bruger din mobiltelefon inden for EU. Således skal du som udgangspunkt kunne anvende hele dit hjemlige abonnement i andre EU-lande, og betale dine sædvanlige mobiltakster for opkald, sms og data, når du anvender mobiltelefonen i et andet EU-land med forbehold for en eventuel grænse for rimeligt forbrug på data (se mere herom under spørgsmål 5). Dette indebærer, at hvis du befinder dig i et andet EU/EØS-land (fx Spanien) og foretager et opkald til et andet EU/EØS-land (fx Frankrig eller Danmark), skal du som udgangspunkt betale den samme pris som et hjemligt indenlandsk opkald.

Nej, reguleringen af roaming i EU gælder kun, når man roamer i et andet EU/EØS-land. Reglerne gælder dermed ikke, når man befinder sig hjemme og ringer eller sms’er til udlandet.

Det er op til udbyderne selv at bestemme, om de vil tilbyde roaming i deres abonnementer og i så fald hvilke lande de vil tilbyde roaming i. Således må udbyderne gerne tilbyde mobilabonnementer, der fx alene indeholder mulighed for roaming i de skandinaviske lande, men ikke i resten af EU/EØS.

Derfor bør du tjekke, hvilke lande dit mobilabonnement giver dig mulighed for at roame i til hjemlige priser, inden du tager ud og rejser i udlandet.

Det er op til udbyderne selv at bestemme, om de vil tilbyde roaming i deres abonnementer, og i så fald hvilke tjenester du skal kunne anvende i udlandet. Således må udbyderne gerne tilbyde mobilabonnementer, der fx alene giver mulighed for at ringe og sms’e i udlandet, men ikke giver mulighed for at anvende data.

Derfor bør du tjekke, hvilke tjenester dit mobilabonnement giver dig mulighed for at anvende til hjemlige priser, inde du tager ud og rejser i udlandet.

Ifølge reglerne for roaming har udbyderne ret til at sætte en grænse for, hvor meget data, der kan anvendes i udlandet. Det betyder, at du ikke nødvendigvis kan anvende hele den mængde data, du samlet set har til rådighed i dit abonnement, når du rejser i andre EU-lande.

Hvis du anvender mere data end den fastsatte grænse, har udbyderen mulighed for at opkræve et ekstra tillæg. Kontrollér med din udbyder, hvilke grænser der gælder for dit abonnement.

I henhold til reglerne for roaming skal du kunne anvende hele dit hjemlige abonnement i andre EU-lande, med forbehold for en eventuel grænse for rimeligt forbrug (”fair use”-grænse) på data. Dette indebærer, at du skal kunne anvende abonnementet efter, at en eventuel ”fair use”-grænse er nået, og der fortsat er mængder tilbage i dit abonnement at forbruge. Ved forbrug udover ”fair use”-grænsen, og indtil abonnementets samlede forbrugsgrænse er nået, kan din udbyder pålægge et tillæg svarende til det til enhver tid gældende engrosprisloft for data.

Som alternativ hertil kan din udbyder vælge at tilbyde forbrugspakker med på forhånd inkluderet datamængde (top-ups), som du kan tilkøbe, hver gang du har opbrugt en tilkøbt forbrugspakke.

Hvis du har brugt hele indholdet af dit mobilabonnement, gælder de nationale vilkår, der er tilknyttet abonnementet. Se mere herom i dine abonnementsvilkår.

Dette kan for eksempel indebære forbrugsafregning for yderligere forbrug, nedsættelse af hastigheden for data, eller at muligheden for data helt lukkes.

Derudover kan din udbyder samtidig vælge at pålægge et tillæg for dit yderligere forbrug ud over grænsen for rimeligt forbrug (se spørgsmål 6). Prisen for tillægget må ikke overstige de til enhver tid gældende engrosprislofter, der fremgår af roaming-forordningen. Se mere herom her under information til udbydere.

Således kan du risikere at skulle betale to typer af tillæg for yderligere forbrug ud over pakkens indhold.

Udbyderne er i henhold til reglerne for roaming ikke forpligtet til at tilbyde mobilabonnementer, der kan anvendes i udlandet. Derfor kan udbyderne vælge at tilbyde rent nationale abonnementer, som er spærret for forbrug i udlandet.

Din udbyder vil generelt kunne opkræve et roaming-tillæg, hvis du ikke overholder reglerne om rimeligt forbrug (”fair use”). Det kan for eksempel være, hvis du har et væsentligt højere forbrug i udlandet end derhjemme, eller tilbringer størstedelen af din tid i udlandet. Det er dog din udbyder, der skal bevise dette. Din udbyder skal i så fald varsle dette over dig og kan kun opkræve roaming-tillægget, så længe dit forbrug er i strid med reglerne.

Din udbyder vil også kunne opkræve et roaming-tillæg ud fra forretningsmæssige årsager. Dette kræver dog, at din udbyder efter en ansøgning til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har fået tilladelse til det. Du kan finde de gældende tilladelser her.

I begge situationer kan roaming-tillægget højst udgøre de engrosprislofter, der fastsættes i roaming-forordningen.

Hvis din udbyder mener, at du ikke overholder reglerne om rimeligt forbrug af roaming-tjenester, kan din udbyder opkræve et tillæg svarende til de gældende engrosprislofter. Læs mere herom her under information til udbydere.

I de tilfælde, hvor din udbyder kan bevise, at du har videresolgt SIM-kort til personer, der ikke har bopæl eller stabile tilhørsforhold til fx Danmark, kan din udbyder for eksempel vælge at lukke for abonnementet.

Abonnementsvilkårene skal i forbindelse med kravene om rimeligt forbrug indeholde en gennemsigtig, simpel og effektiv klageadgang for dig som kunde.

Hvis du har et abonnement, der kan benyttes inden for EU, skal du have mulighed for at anvende din mobil i andre EU-lande på samme måde, som du anvender den i Danmark. Det betyder, at du som udgangspunkt er underlagt de samme vilkår for brug af mobil i udlandet, som du er i Danmark.

Hvis du fx ikke afregnes for modtagne opkald i Danmark, skal du heller ikke afregnes for modtagne opkald i andre EU-lande.

Udbyderne må ikke bevidst reducere tjenestekvaliteten, herunder hastigheden, når du roamer i et andet EU-/EØS-land, og din udbyder skal således som udgangspunkt tilbyde dig samme kvalitet og hastighed, når du roamer i et andet EU-/EØS-land, som derhjemme.

Din udbyders mulighed for at tilbyde dig samme kvalitet og hastighed, når du roamer i et andet EU-/EØS-land, som derhjemme, afhænger dog bl.a. af, om de samme generationer af mobilkommunikationsnet og -teknologier (fx 4G eller 5G) er tilgængelige på det besøgte net. Hvis du for eksempel har adgang til 4G herhjemme, vil du som udgangspunkt også skulle kunne anvende 4G ved roaming, hvis 4G er tilgængelig på det besøgte net.

Der kan dog være forhold, der indebærer, at dette ikke muligt. Du kan derfor ikke regne med altid at have adgang til fx 5G ved roaming, hvis du har det derhjemme.

Din udbyder skal ifølge roaming-reglerne informere dig om tjenestekvaliteten på dens hjemmeside. Oplysningerne skal bl.a. inkludere årsagerne til, at der kan forekomme afvigelser mellem de oplevede hastigheder, når du roamer, og de hastigheder, som din udbyder tilbyder derhjemme.

Din udbyder skal endvidere for hvert EU-/EØS-land og pr. tilgængeligt besøgt net oplyse om de tilgængelige netværksgenerationer og -teknologier. Du vil således din udbyders hjemmeside kunne finde information om, hvilken tjenestekvalitet du kan forvente, når du rejser til et andet EU-/EØS-land.

Når du rejser til andre EU-/EØS-lande, skal din udbyder informere dig om risikoen for forhøjede priser, hvis du gør brug af tillægstjenester, som ellers kan være gratis at anvende, når man ringer hjemmefra. Det kan for eksempel være opkald til kundeservicenumre og helpdesks.

Informationen skal gives ved hjælp af en automatisk besked, når du rejser ind i et andet EU-/EØS-land. Beskeden skal desuden indeholde et link til en hjemmeside, hvor du kan læse mere om de typer af tjenester, der kan være forbundet med højere omkostninger.

Hvis du som kunde er uenig med din udbyder i konkrete spørgsmål, der udspringer af din aftale med udbyderen, kan du klage til Teleankenævnet. Din klage kan fx dreje sig om størrelsen af din telefonregning, herunder din udbyders pålæggelse af roaming-tillæg, eller opsigelse af dit abonnement.

Du skal dog først have klaget forgæves skriftligt til dit teleselskab, før du kan klage til Teleankenævnet.

Det er ligeledes en forudsætning for at klage, at du kan gøre dit krav op i penge. Du kan altså ikke klage til Teleankenævnet, blot fordi du føler dig dårligt behandlet af dit teleselskab og vil have nævnet til at tildele selskabet en irettesættelse.

Se mere på http://teleanke.dk/

Daniel Gonn
Specialkonsulent