Mobilforbrug

Valg af abonnement, brug af data, betalingsgebyrer mv.

Der er i dag flere mobilabonnementer i Danmark, end vi er indbyggere. Så markedet og udbuddet er stort og kan være vanskeligt at finde rundt i. Der er vigtigt, at du gøre dig klart, hvad dit behov er, så vil du være bedre rustet til at træffe det rigtige valg.

Hvad er dit behov?

Inden du køber abonnement, er det en god ide at afklare dit månedlige behov:

 • Hvor meget taler du?
 • Hvor stort er dit dataforbrug?
 • Hvilken hastighed har du brug for?
 • Hvordan er dækningen der, hvor du bor?
 • Har du behov for indholdstjenester?
 • Ønsker du at skifte udbyder?
 • Er det vigtigt, at den månedlige pris er lav?
 • Skal det være et pakkeabonnement eller et forbrugsafregnet abonnement?

Pakkeabonnementer

I et pakkeabonnement er der inkluderet taletid (måske fri tale), typisk fri sms og mms samt data, hvilket vil sige et antal ”gratis” MB eller GB data. Med et pakkeabonnement betaler du et fast beløb om måneden (abonnementsafgift), og hvis du ikke bruger mere end pakken indeholder, kommer du ikke til at betale mere end den månedlige abonnementsafgift. Pakkeabonnementer fås i mange prisklasser alt efter udbyder og indhold. Hvis du taler, sms’er og bruger data løbende, så kan et pakkeabonnement være et godt valg.

Forbrugsafregnede abonnementer

Ved forbrugsafregnede abonnementer bliver kunden afregnet for det eksakte forbrug, det vil sige for det antal minutter, du taler, det antal sms’er eller mms’er, du sender og det antal data, du bruger.

Et forbrugsafregnet abonnement kan som regel bedst betale sig ved et ved et lavt forbrug. 

Prissammenligningssider

Der findes private prissammenligningssider, der sammenligninger mobilabonnementer fra teleselskaberne ud fra det forbrug du oplyser, og som giver dig et overblik over, hvor du kan få det billigste abonnement.  

Data takseres for den mængde data, du sender, ligesom du også kommer til at betale for de data, du modtager. Prisen er angivet per MB (Megabyte). 

Det er dit mobilabonnement, der afgør, hvad du kommer til at betale for de data, du sender eller modtager.

Data og abonnement

Teleselskaberne udbyder to typer af abonnementer. Du kan enten vælge en pakkeløsning eller et forbrugsafregnet abonnement.

Langt de fleste teleselskaber udbyder en eller flere pakkeløsninger. En pakkeløsning er et abonnement, hvor der foruden taletid, fri sms og mms også er inkluderet data, det vil sige et antal 'gratis' MB. Du betaler et fast beløb om måneden med et pakkeabonnement. Hvis du når loftet på de inkluderede data, betaler du enten almindelig listepris for det dataforbrug, der ligger ud over det inkluderede forbrug, eller din hastighed bliver sat væsentligt ned. Hvis du en måned har et højere forbrug af data end normalt, kan du overveje tilkøb af ekstra data.

Med et pakkeabonnement ved du præcis, hvad du kommer til at betale om måneden, hvis dit forbrug ikke overstiger det, der er inkluderet i 'pakken'. 

Med et forbrugsafregner abonnement afregnes du efter dit faktiske forbrug, det vil sige du kommer til at betale for, det du forbruger.

Data og pris

Prisen pr. MB spænder fra under en krone pr. MB og helt op til 15 kroner pr. MB.

Det kan have betydning, om der takseres per byte eller per kB fx 10, 50 eller 100 kB. En højere MB-pris kan godt vise sig at være mere gunstig ved taksering per 10 kB end en lavere MB-pris, hvor der takseres per 100 kB.

Downloader du et musiknummer på 5 MB til din mobiltelefon, og du betaler en kroner pr. MB, kommer du til at betale 5 kr. for nummeret. Hvis du har et abonnement, hvor dataprisen er 10 kr. pr. MB, kommer du til at betale 50 kr.

Det er billigere at sende et billede med en lavere opløsning end et billede med en højere opløsning. Jo højere opløsning jo mere fylder billedet, og jo dyrere bliver det.

Hvis du har adgang til trådløst netværk, fx derhjemme, så brug det. Så undgår du at bruge af de data, der er inkluderet i dit abonnement, som du ellers vil blive afregnet for.

Data i udlandet

Hvis du bruger din mobiltelefon i udlandet og downloader data, så betaler du en fast MB-pris inden for EU. Uden for EU er dataprisen variabel, og du vil blive afregnet med den udenlandske MB-pris.

Du er beskyttet mod meget store regninger for datatrafik, uanset om du bruger mobilen inden for EU eller uden for. Teleselskaberne skal automatisk spærre for dataforbruget, når dataregningen er på ca. 465 kroner. Du kan herefter ikke bruge data, medmindre du indgår en aftale med din teleselskab om et højere forbrug.

Hvis du har en pakkeløsning med inkluderet data, skal du være opmærksom på, om de frie MB også gælder i udlandet, hvis ikke vil du blive afregnet til den udenlandske MB-pris.
Dit teleselskab skal informere dig om prisen for at bruge data, når du begynder at bruge data i udlandet. Det gælder både inden for og uden for EU.

Tjek om du har fanget færgens satellitforbindelse

Når du er på en færge mellem to lande og bruger din mobiltelefon, så kig i displayet om du er på dit teleselskabs net, eller om du har fanget færgens netværk (satellitforbindelse). Har du fanget færgens netværk, så er minuttaksen nemlig meget højere.

Når du går om bord på en færge i Danmark, vil du som regel kunne se navnet på dit teleselskab i displayet. Hvis færgen sejler langt væk fra land, vil der muligvis først være dækning, når færgen igen nærmer sig land.

Men sådan er det ikke altid. Hvis din mobiltelefon fanger signalet fra færgens netværk (satellit), så ringer du via dette net til en betydelig højere minuttakst, og det er både når du selv ringer op, og når du modtager et opkald.

En person modtog et sådant opkald på færgen fra Gedser til Rostock og besvarede opkaldet som varede 1 minut og 9 sekunder. Det kom til at koste ham 68,97 kr.

Lystsejlere og andre fartøjer skal også passe på

Men det er ikke kun når man er om bord på færgen man skal passe på de dyre opkald via færgens netværk lystsejlere eller andre fartøjer der befinder inden for en radius hvor det er muligt at fange signalet fra færgens netværk skal også passe på. Foretager de et opkald på mobiltelefonen i deres båd og fanger færgens netværk vil de også komme til at betale den dyre takst så rådet er derfor tjek i displayet inden du foretager et opkald eller besvarer et opkald hvilket net mobiltelefonen er på.

2 sømil fra kysten

Færgens netværk må ikke bruge systemer til mobilkommunikation fra kysten (basislinjen) og to sømil ud. En sømil svarer til 1852 meter hvilket svarer til godt 3½ kilometer fra land. Mellem 2 og 12 sømil skal færgens mobilkommunikationssystemer overholde en række tekniske og driftsmæssige vilkår for at undgå at brugen af systemerne skaber skadelige forstyrrelser for andre mobilbrugere i området. Hvis færgen ikke overholder disse regler vil det være en overtrædelse af lov om radiofrekvenser som vil kunne straffes med bøde.

Gode råd

 • Slå mobilsvareren fra
 • Hvis du ikke skal bruge mobilen om bord så sluk for den inden du tager afsted
 • Hvis du ikke slukker mobilen så tjek om du er på dit teleselskabs net inden du ringer
 • Besvar kun opkald hvis du er på dit teleselskabs net
 • Alternativt at du indstiller din mobil således at du manuelt vælger netværk hver gang du kommer uden for dækning på sit eget selskabs net
 • Husk at tænde telefonen når du er i land/hjemme igen.

Nogle selskaber opkræver et betalingsgebyr udover den månedlige abonnementsafgift.

Betalingsgebyret kan være oplyst som et administrationsgebyr eller et PBS-gebyr, hvor gebyret ligger omkring 5,32 kr. og op til 9,75 kr. om måneden.

En del selskaber tilbyder også automatisk kortbetaling, hvor regningen automatisk bliver betalt. Teleselskabet trækker automatisk abonnementsafgiften fra forbrugerens betalingskort. Nogle selskaber tager et mindre gebyr for denne betalingsform og andre gør ikke. 

Den dyreste betalingsform er manuel udsendelse af indbetalingskort, som typisk koster omkring 40-50 kroner pr. udsendelse.

Forbrugerens rettigheder

Hvis dit teleselskab indfører sådan et gebyr som er til ugunst for dig fordi dit abonnement bliver dyrere om måneden så skal du varsles så lang tid i forvejen at du kan nå at opsige dit abonnement inden gebyret træder i kraft.

Hvis du indgår en ny aftale med et teleselskab så skal du oplyses om de vilkår, der gælder for aftalen, og om alle relevante priser, herunder også prisen på et eventuelt fast månedligt gebyr

Mobiltelefoni

Kan jeg beholde mit telefonnummer?

Ja. Du skal anmode dit kommende teleselskab om at få flyttet dit nummer. Det er vigtigt, at du ikke har opsagt dit abonnement hos dit nuværende teleselskab, inden at du kontakter dit kommende teleselskab. Når du indgår aftale med et teleselskab om oprettelse af et abonnement, får du samtidigt en brugsret til det eller de telefonnumre, som er omfattet af abonnementet, du kan derfor ikke kræve at få dit nummer med efter opsigelse, da din brugsret vil være ophørt. 

Hvilke mobilselskaber benytter sig af hvilke mobilnet?

Der er fire mobilnetudbydere i Danmark: 3, TDC, Telenor og Telia. De enkelte mobilselskaber indgår typisk en aftale med en af de fire netudbydere om brug af deres net.  

Hvad koster det at sende en sms til en udenlandsk mobiltelefon i EU?

Du betaler sædvanlige takster til udlandet, som fremgår på dit selskabs hjemmeside. Når du sender sms fra et dansk mobilabonnement til et udenlandsk mobiltelefonnummer i EU, bliver det ikke betragtet som international roaming. 

Her kan du læse mere om at bruge mobilen til en udenlandsk mobiltelefon

Hvad koster det at sende en sms fra EU til Danmark?

Dit teleselskab må maksimalt opkræve dig 0,55 kr. for afsendelse af en sms.  Når en sms sendes til Danmark fra et dansk mobilabonnement, der befinder sig i andet EU-land, bruges der en fremmed mobiloperatørs net. Her er der tale om international roaming. Når du bruger dit danske mobilabonnement i EU og sender en sms, det vil sige bruger en fremmed mobiloperatørs net i EU til en dansk mobiltelefon, der befinder sig i Danmark, så er der tale om international roaming, som der er fastsat regler for. Det betyder, at der er loft for, hvor meget du kommer til at betale for at sende en sms. 

Kan mit taletidskort få en negativ saldo?

Det afhænger af den aftale, du har indgået med din udbyder.  Et taletidskort, der kan gå i minus, sidestilles med abonnementsordning. Dit selskab skal her bl.a. tilbyde dig adgang til en takstoplysningsfacilitet, varsle om ændringer af priser og vilkår m.m. Et taletidskort, der ikke kan gå i minus, er undtaget disse forpligtelser. 

Hvordan kan jeg sikre mig, at regningen ikke løber løbsk?

Du kan hos dit teleselskab bede om en saldokontrolordning. Ved saldokontrolordning forstås en funktion, hvor tjenesten spærres for yderligere forbrug umiddelbart efter, at det er konstateret, at forbruget har overskredet det beløb, som du på forhånd har aftalt med dit teleselskab.

Er det muligt at få en regning på sit forbrug?

Dit teleselskab har pligt til at tilbyde dig en taksopdelt eller en specificeret regning i følge de regler, der gælder i slutbrugerbekendtgørelsen.

En takstopdelt regning er en regning, hvor der som minimum sker en opdeling af de debiterede ydelser fordelt på de takstkategorier, som dit teleselskab opererer med.

En specificeret regning er en regning, der indeholder en specifikation af de debiterede ydelser med angivelse af de data, der danner grundlag for debitering af den pågældende tjeneste.

Hvordan får jeg rettet fejl på min telefon (apparat)?

Du skal klage til den butik, hvor du har købt telefonen. Butikken vil i mange tilfælde henvise dig til at få repareret telefonen på et autoriseret værksted.

Hvis butikken eller det autoriserede værksted ikke kan reparere telefonen, vil du kunne klage til Forbrugerklagenævnet.

Koster det ekstra at bruge min mobiltelefon på en færge?

Hvis du i dit display kan se, at du er på dit danske net, så betaler du de takster, som din teleudbyder normalt opkræver. Hvis du derimod ikke er på dit danske net, men kan se i displayet, at samtalen/sms'en vil gå via en satellit (i internationalt farvand) så er prisen en ganske anden. Der er en minutpris på omkring 15 kr. i minuttet ikke ualmindelig. Og for data kan prisen godt ligge over 100 kr. pr. MB.

Hvilke mobilnet bruger de enkelte mobilselskaber?

Når du bruger din mobiltelefon forudsætter det, at der er dækning. Der kan være forskel på dækningen i de enkelte net.

Her kan du se, hvilke net de enkelte selskaber benytter samt selskabernes dækningskort

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder