Bredbåndstelefoni

Sådan virker bredbåndstelefoni

Under en bredbåndstelefonsamtale sendes der normalt kun noget mellem deltagerne i en samtale, når der faktisk tales.

Talen sendes fuldstændig ligesom andre data, når du bruger nettet. Talen deles i brudstykker, der hver for sig kodes og sendes i pakker. De enkelte pakker indeholder mindre end en tiendedel sekunds tale. Pakkerne sendes ikke samlet eller ad en forud bestemt vej frem til modtageren, men hver enkelt pakke finder selv frem ad en vej, der er ledig og virker i øjeblikket. Pakkens vej frem til modtageren styres af Internet Protokollen (IP), og hver pakke indeholder IP-adressen på det apparat eller udstyr, der skal modtage pakken.

Kvaliteten af talen kan variere afhængig af hvilken bredbåndstelefoniløsning, der benyttes. Med nogle bredbåndstelefoniløsninger opnås en højere kvalitet end i det almindelige faste telefonnet, således at talen lyder mere naturlig. I andre tilfælde kan talekvaliteten være dårligere. Det kan være tilfældet, når talen sendes over internettet, hvor det ikke er muligt at sikre kvaliteten af talen.

Brugere af bredbåndstelefoni skal have hver deres egen IP-adresse og være tilsluttet et datanet, der benytter Internet Protokollen. Den bruges naturligvis på internettet, men kan også bruges i andre datanet fx private net.

Hvad kræver det at få bredbåndstelefoni?

For at kunne benytte dig af bredbåndstelefonien via det faste net skal du have dette udstyr:

  • Et telefonprogram et lydkort en mikrofon og nogle højtalere til din computer hvis du vil tale via pc'en. Alternativt kan du nøjes med et hovedsæt (head-set) der har integreret mikrofon og høretelefoner.
  • En særlig boks (adapter) hvis du vil bruge din almindelige fastnettelefon. De fås i mange dagligvareforretninger og kan fås på hjemmesiderne hos mange af de selskaber der tilbyder IP/Bredbåndstelefoni
  • Vil du have flytbar IP/Bredbåndstelefoni hvor du ikke er afhængig af én bestemt pc kræver det en IP-telefon m.m. Nogle telefoner tilkobles via et internetstik hvor andre fungerer over dit lokale wifi-net.
  • En bredbåndsforbindelse der helst skal have en hastighed der højere end 128 kbit/sek. i begge retninger. Du vil almindeligvis kunne få oplyst hvilken hastighed din forbindelse skal have for at telefonprogrammet vil virke tilfredsstillende.

Vil du benytte mobilt bredbåndstelefoni skal du have en en 3G mobiltelefon der også har et program til at køre bredbåndstelefoni. Enkelte telefonselskaber sælger sådanne mobile Skype telefoner. Brug af Skype programmet på telefonerne kræver også et Skype abonnement.

Reglerne

Bredbåndstelefoni er omfattet af de samme regler om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester som traditionel fastnettelefoni eller mobiltelefoni. Reglerne om udbud af telefoni er nemlig teknologineutrale.

Skulle du være i tvivl om fortolkningen af reglerne eller om, hvorvidt du er omfattet af reglerne, kan du kontakte Energistyrelsen.

Forskellige former for bredbåndstelefoni

Overførsel af tale over internettet kaldes "Voice over IP" (VoIP) eller bredbåndstelefoni. Konceptet hvor et computerprogram (software) bruges som telefon betegnes "softphone". Der kan overordnet skelnes mellem fire former for bredbåndstelefoni.

Fire former for bredbåndstelefoni

Bredbåndstelefoni mellem pc'er kræver at pc'erne har lydkort hovedsæt og softwareprodukter (softphones) der kan samarbejde. I dag bruges mange forskellige bredbåndstelefoniprodukter. Du skal være opmærksom på at brugere af ét produkt typisk ikke kan gennemføre en bredbåndstelefoni-samtale med brugere af andre (software)produkter. Man kan få USB-telefon som kan kobles på computerens USB-indgang og fungerer gennem computerens internet. Telefonen virker dog kun mens computeren er tændt. Med de nye smartphones (Iphone Androidtelefoner m.m.) er det nu muligt at installere applikationer som fungerer som bredbåndstelefon via mobiltelefonens internetforbindelse.

For at kunne føre en telefonsamtale fra en pc gennem et Bredbånds-netværk til en telefon (fastnet eller mobil) skal netværket forbindes til et offentligt telefonnet gennem en såkaldt gateway. En gateway er en betegnelse for et udstyr der kobler forskellige typer af netværk sammen så apparater i de forskellige netværk kan kommunikere med hinanden.

Som regel er det ikke muligt at ringe fra en telefon der er tilsluttet et offentligt telefonnet til en pc der er tilsluttet internettet med mindre pc-ejeren er tilknyttet en udbyder af VoIP (Voice over IP). Hvis man er tilknyttet en VoIP-udbyder så vil man få tildelt et "rigtigt" telefonnummer som der kan ringes til på samme måde som almindelig telefoni.

Opkald til en telefonadaptor foregår på samme måde som almindelig telefoni da ejeren altid vil have et almindelig 8-cifret telefonnummer tilknyttet. Mange får netop deres IP/Bredbåndstelefoni gennem en telefonadaptor. Telefonadaptoren sidder som regel i internetudbyderens udstyr (evt. kablemodem eller ADSLmodem) som er koblet op på internettet. Bag på boksen sidder et almindeligt telefonstik hvor den "gammeldags telefon" kan sættes i og ringes til og fra. I dette tilfælde vil det være internetudbyderen der tilbyder telefonien.

Man har også muligheden for at anskaffe sig en IP-telefon som er ikke er afhængig af din internetudbyder. Det kræver at man får et abonnement hos en VoIP-udbyder. Til forskel fra telefoni via en adaptor vil IP-telefonen kunne anvendes med det samme telefonnummer alle steder hvor der er en internetforbindelse. Eksempelvis i sommerhuset eller udlandet.

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder