Telefoni og Brexit

Storbritannien har forladt EU. Europa-Kommissionen og den britiske regering blev den 24. december 2020 enige om en aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Aftalen trådte i kraft pr. 1. januar 2021.

Aftalen indebærer, at danske teleselskaber ikke længere vil være forpligtet til at tilbyde Roam-Like-At-Home i Storbritannien. Borgere og virksomheder risikerer derfor at blive mødt med højere udgifter, når de eller virksomhedens ansatte anvender danske mobiltelefoner i Storbritannien.

En række danske teleselskaber tilbyder allerede i dag Roam-Like-At-Home i lande uden for EU, og flere af disse danske teleselskaber har offentligt meldt ud, at de fortsat vil tilbyde Roam-Like-At-Home i Storbritannien.

Derudover bør du være opmærksom på, at reglerne om EU-intern kommunikation ikke vil omfatte opkald eller sms’er til Storbritannien. Disse regler fastsætter, hvad din udbyder maksimalt må opkræve, når du foretager opkald eller sender sms’er fra Danmark til andre EU-/EØS-lande. Brexit kan derfor betyde, at du kan komme til at betale mere, når du foretager opkald eller sender sms’er fra Danmark til Storbritannien end til EU-/EØS-lande.

Det anbefales derfor, at du undersøger, hvilke vilkår der gælder for dit eller din virksomheds abonnementer.

Se mere om telefoni og Brexit i Kommissionens meddelelse

Læs mere om Roam-like-at-home

Læs mere om Telefoni til udlandet

Læs mere Om Brexit