Brug af telefonen til udlandet

Hvad koster det at ringe eller sende beskeder fra Danmark til udlandet?

Brug af telefonen til udlandet

Prisen for at ringe og sende sms’er fra Danmark til udlandet varierer alt efter, om du ringer til et land inden for eller uden for EU og hvilket teleselskab, du har abonnement hos. Vær opmærksom på, at denne type af brug af (mobil-)telefonen ikke må ikke forveksles med roaming, som omfatter brug af mobiltelefonen i et andet EU-land (se mere under Brug af mobilen inden for EU).

Der er regler om, hvad din udbyder maksimalt må opkræve, når du foretager opkald eller sender sms’er fra Danmark til andre EU-lande samt de tre EØS-lande – Norge, Island og Liechtenstein. Et opkald fra Danmark til et andet EU-land (fx Tyskland eller Norge) må som udgangspunkt maksimalt må koste 0,19 euro/minut (ca. 1,42 kr.). For afsendte sms’er må prisen maksimalt være 0,06 euro/sms (ca. 45 øre). Priserne er eksklusive moms.

Reglerne gælder alene for private pakkeabonnementer, som ikke har inkluderet en mængde opkald og/eller sms’er fra Danmark til andre EU-lande i pakken, og private forbrugsafregnede abonnementer. Erhvervsabonnementer er ikke omfattet af reglerne.

Der er endvidere indført regler, der gør det muligt for udbydere under særlige og ekstraordinære omstændigheder at blive undtaget fra reglerne, hvis udbyderen kan påvise, at anvendelsen af prislofterne i betydeligt grad vil påvirke dets mulighed til at opretholde sine eksisterende hjemlige priser.

Relevante dokumenter

Spørgsmål og svar

1. Hvad indebærer reglerne for opkald og sms’er fra Danmark til andre EU-lande?

Svar: Reglerne fastsætter et loft for, hvor meget din udbyder må opkræve, når du ringer eller sender sms’er fra Danmark til andre EU-lande. Når du ringer fra Danmark til et andet EU-land, må din udbyder maksimalt opkræve 1,76 kr./minut. For afsendte sms’er fra Danmark til andre EU-land må din udbyder højst opkræve 55 øre/sms.

2. Hvilke tjenester er omfattet af reglerne for opkald og sms’er fra Danmark til andre EU-lande?

Svar: Reglerne for opkald og sms’er fra Danmark til andre EU-lande gælder alene for private abonnementer, hvor opkald/sms til andre EU-lande afregnes efter forbrug, hvilket er tilfældet for de fleste abonnementer. Dermed omfatter reglerne ikke abonnementer, der har en mængde af opkald og/eller sms’er til andre EU-lande inkluderet i abonnementet.

 3. Gælder reglerne også, når jeg ringer eller sms’er fra et andet EU-land?

Svar: Reglerne gælder alene, når du befinder dig i Danmark og ringer eller sender sms’er til andre EU-lande. Når du befinder dig i et andet EU-land, roamer du på et udenlandsk net, og derfor er det roamingreglerne, der gælder her. Du kan læse mere om roamingreglerne her: Information til udbydere.

4. Kan jeg efter reglerne foretage opkald eller afsende sms’er til alle EU-lande?

Svar: Den enkelte udbyder bestemmer selv, hvilke lande der skal tilbydes opkald og sms’er til. Hvis udbyderen tilbyder forbrugstakserede opkald eller sms’er til et givent EU-land, må taksten ikke overstige de regulerede priser.

5. Er det tilladt for min udbyder at hæve prisen på mit abonnement som følge af reglerne for opkald og sms’er fra Danmark til andre EU-lande?

Svar: Ja, det er som udgangspunkt altid tilladt for din udbyder at hæve prisen på dit abonnement. I Danmark kan udbyderne frit fastsætte prisen for de enkelte abonnementer. Hvis du som kunde er uenig med din udbyder i konkrete spørgsmål, der udspringer af din aftale med udbyderen, og ønsker at klage, kan du læse mere herom under spørgsmål 11.

Det er dog ikke tilladt for din udbyder at opkræve nogen afgift for at gøre det muligt at ringe eller sende sms’er til andre EU-lande.

6. Hvis du har forbrugt hele din pakke og har brug for at foretage flere opkald eller sende flere sms’er til andre EU-lande, er dette forbrug så omfattet af reguleringen?

Svar: Hvis du betaler en enhedspris pr. yderligere forbrug, når pakkens indhold er forbrugt, så vil dette yderligere forbrug være omfattet af reglerne. Hvis du derimod for en fast pris tilkøber en mængde taleminutter/sms’er fx til lande inden for EU/EØS eller kombineret med taleminutter/sms’er til lande uden for EU/EØS, vil dette ikke være omfattet af reglerne.

7. Er informations- og indholdstjenester omfattet af reglerne?

Svar: Informations- og indholdstjenester er tjenester, hvor prisen for taleopkaldet eller sms’en er bundtet med prisen på en bestemt tjeneste, der købes. Informations- og Indholdstjenester kan fx være magasiner, ringetoner, musik, spil, chat, nyheder eller vejrudsigter. Tjenesterne koster et beløb ud over det, som du normalt betaler i forbrugstakst for at foretage et opkald eller sende sms.

Prislofterne finder ikke anvendelse på den samlede pris, der opkræves for levering af tjenesten, men kun den del, der svarer til transmission af opkaldet eller afsendelsen af sms’en. For eksempel må en ringetone til 10 kr. gerne koste 10 kr., men transmissionen forbundet med købet af ringetonen på tværs af lande er omfattet af reglerne.

8. Er opkaldsafgifter omfattet af reglerne?

Svar: Hvis din udbyder pålægger en opkaldsafgift for opkald fra Danmark til andre EU-lande, må den samlede pris (enhedspris og opkaldsafgift) for opkald, ikke overstige prisloftet på 1,76 kr./minut.

9. Er opkald til gratisnumre og Universal International Freephone Numbers (UIFN) omfattet af reglerne?

Svar: Når du ringer til andre EU-landes gratisnumre, gælder prislofterne. I modsætning hertil skal opkald til Universal International Free Phone Numbers (UIFN) være gratis for dig.

10. Kan min udbyder alligevel opkræve et tillæg udover maksimalpriserne, når jeg ringer eller sms’er til andre EU-lande?

Svar: Kun hvis din udbyder efter en ansøgning til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har fået tilladelse til det. Tilladelsen gives kun under særlige omstændigheder og ud fra forretningsmæssige årsager.

11. Hvordan klager jeg?

Svar: Hvis du som kunde er uenig med din udbyder i konkrete spørgsmål, der udspringer af din aftale med udbyderen, kan du klage til Teleankenævnet. Din klage kan fx dreje sig om størrelsen af din telefonregning, herunder din udbyders opkrævning for opkald og sms’er fra Danmark til andre EU-lande, eller opsigelse af dit abonnement.

Du skal dog først forgæves have klaget skriftligt til dit teleselskab, før du kan klage til Teleankenævnet.

Det er ligeledes en forudsætning for at klage, at du kan gøre dit krav op i penge. Du kan altså ikke klage til Teleankenævnet, blot fordi du føler dig dårligt behandlet af dit teleselskab og vil have nævnet til at tildele selskabet en irettesættelse.

Se mere på Teleankenævnets hjemmeside

1. Hvad er EU-intern kommunikation?

Svar: EU-intern kommunikation er ethvert foretaget opkald (via fastnet- eller mobiltelefonen) eller afsendt sms fra Danmark til et telefonnummer i et andet EU-land, og som helt eller delvist opkræves på grundlag af kundens faktiske forbrug.

2. Hvilke tjenester er omfattet af reglerne for opkald og sms’er fra Danmark til andre EU-lande?

Svar: Reglerne for opkald og sms’er fra Danmark til andre EU-lande gælder alene for private abonnementer, hvor opkald/sms til andre EU-lande afregnes efter forbrug. Dermed omfatter reglerne ikke abonnementer, der har en mængde af opkald og/eller sms’er til andre EU-lande inkluderet i abonnementet.

Erhvervsabonnementer er ikke omfattet af reglerne.

3. Hvordan kan en udbyder differentiere mellem erhvervskunder og privatkunder, idet det ikke altid er så ligetil at skelne mellem dem?

Svar: Hvis der er tale om et abonnement, der er tilgængelig for både privatkunder og erhvervskunder, er abonnementet omfattet af reglerne. Abonnementer, der alene er tiltænkt erhvervskunder, er ikke omfattet af reglerne.

4. Hvilke lande er omfattet af reglerne?

Svar: Reglerne gælder for opkald og sms fra Danmark og til et andet EU-land inklusive de yderste regioner, der er en del af EU’s indre marked, samt de tre EØS-lande – Norge, Island og Liechtenstein.

5. Hvis kunden har forbrugt hele sin pakke og har brug for at foretage flere opkald eller sende flere sms’er til andre EU-lande, er dette forbrug så omfattet af reguleringen?

Svar: Ja, hvis kunden opkræves en enhedspris pr. yderligere forbrug, når pakkens indhold er forbrugt, så vil dette yderligere forbrug være omfattet af reglerne. Hvis kunden derimod for en nærmere fastsat pris tilkøber en mængde opkaldsminutter/sms’er fx til lande inden for EU/EØS, evt. kombineret med opkaldsminutter/sms’er til lande uden for EU/EØS, vil dette ikke være omfattet af reglerne.

6. Er tillægspakker omfattet af reglerne?

Svar: Tillægspakker er pakker, der kan tilkøbes, når den mængde af opkald og/eller sms’er til andre EU-lande, der er inkluderet i abonnementet, er brugt. Tillægspakker er ikke omfattet af reglerne, hvis kunden betaler en nærmere fastsat pris for en bestemt mængde opkaldsminutter/sms’er til andre EU-lande, evt. kombineret med opkaldsminutter/sms’er til lande uden for EU/EØS, som tillægspakken indeholder.

7. Er informations- og indholdstjenester omfattet af prisloftet?

Svar: Informations- og indholdstjenester er tjenester, hvor prisen for taleopkaldet eller sms’en er bundtet med prisen på en bestemt tjeneste, der købes. Informations- og Indholdstjenester kan fx være busbilletter, magasiner, ringetoner, musik, spil, chat, nyheder eller vejrudsigter. Tjenesterne koster et beløb ud over det, som du normalt betaler i forbrugstakst for at foretage et opkald eller sende sms.

Prislofterne finder ikke anvendelse på den samlede pris, der opkræves for levering af tjenesten, men kun den del, der svarer til transmission af opkaldet eller afsendelsen af sms’en. For eksempel må en ringetone til 10 kr. gerne koste 10 kr., men transmissionen forbundet med købet af ringetonen på tværs af lande er omfattet af reglerne.

8. Er M2M (Machine-to-Machine) omfattet af reglerne?

Svar: Nej, M2M (Machine-to-Machine) er ikke omfattet af reglerne.

9. Er opkaldsafgifter omfattet af reglerne?

Svar: Hvis udbyderen pålægger en opkaldsafgift på opkald fra Danmark til andre EU-lande, finder prisloftet forsat anvendelse. Dette betyder, at den samlede pris (enhedspris og opkaldsafgift) for opkald, der varer 60 sekunder, ikke må overstige prisloftet på 1,76 kr./minut.

10. Hvis et opkald varer mindre end et minut, må udbydere så runde op til et minut?

Svar: Ja, udbydere må gerne indføre opkrævningsintervaller på op til 60 sekunder. Både for det første minut, og eventuelt også efterfølgende.

11. Må udbydere tilbyde alternative takster for opkald og sms’er fra Danmark til andre EU-lande?

Svar: Alternative takster er takster, der kan tilbydes udover de regulerede takster for opkald og sms’er fra Danmark til andre EU-lande. Alternative takster omfatter tjenester, der ”helt eller delvis opkræves på grundlag af det faktiske forbrug”.

Udbydere kan tilbyde, og forbrugere kan udtrykkeligt vælge, en anden takst for opkald og/eller sms’er til udlandet, herunder opkald og/eller sms’er fra Danmark til andre EU-lande, end den regulerede pris. Forbrugerne nyder således fordel af en anden takst for opkald og/eller sms’er fra Danmark til andre EU-lande end den takst, de ville blive opkrævet, hvis de ikke havde foretaget et sådant valg. Inden forbrugerne vælger en sådan anden tarif, skal udbyderen informere kunden om de fordele, som kunden herved går glip af.

Et eksempel på en alternativ takst kan fx være en minutbaseret taksering på 2,00 kr. for både opkald fra Danmark til andre EU-lande og opkald fra Danmark til lande uden for EU/EØS.

12. Har udbydere mulighed for at spærre for opkald og sms til numre i andre EU-lande?

Svar: Hvis der er tale om svig eller misbrug med opkald eller sms, kan udbydere i det enkelte tilfælde træffe foranstaltninger som fx at ophøre med at tilbyde opkald og sms til sådanne numre. Udbydere bør informere Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur om sådanne tilfælde.

13. Er opkald til gratisnumre og Universal International Freephone Numbers (UIFN) omfattet af reglerne?

Svar: Når forbrugerne ringer til andre EU-landes gratisnumre, gælder prislofterne. I modsætning hertil skal opkald til Universal International Free Phone Numbers (UIFN) være gratis for forbrugerne.

14. Har udbydere mulighed for at blive undtaget reglerne om maksimalpriser?

Svar: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan i særlige tilfælde tillade udbydere at blive undtaget prisreguleringen af deres kunders opkald og sms’er fra Danmark til andre EU-lande. En undtagelse kræver, at udbyderen kan bevise, at anvendelsen af prislofterne grundet særlige og usædvanlige omstændigheder, der differentierer udbyderen fra de fleste andre udbydere i EU/EØS, betydeligt vil påvirke udbyderens mulighed for at opretholde sine eksisterende priser for opkald og sms i Danmark.

Referencevalutakurser

For perioden 15. maj 2024 til og med 14. maj 2025 skal omregning af detailpriserne til anden valuta ske ved at anvende gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort i EU-Tidende den 15. januar 2024, 15. februar 2024 og 15. marts 2024.

Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,4556 DKK (afrundet).

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

15. januar 2024
16. februar 2024
17. marts 2024

Detailpriser

Euro ekskl. moms

Danske kroner inkl. moms

Foretagne opkald/minut

0,19

1,7707

Sendte sms/stk.

0,06 

0,5591

 

For perioden 15. maj 2023 til og med 14. maj 2024 skal omregning af detailpriserne til anden valuta ske ved at anvende gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort i EU-Tidende den 16. januar 2023, 15. februar 2023 og 15. marts 2023.

Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,4449 DKK (afrundet).

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

16. januar 2023

15. februar 2023

15. marts 2023

Detailpriser

Euro ekskl. moms

Danske kroner inkl. moms

Foretagne opkald/minut

0,19

1,7681

Sendte sms/stk.

0,06 

0,5583

For perioden 15. maj 2022 til og med 14. maj 2023 skal omregning af detailpriserne til anden valuta ske ved at anvende gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort i EU-tidende den 17. januar 2022, 15. februar 2022 og 15. marts 2022. Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,441 DKK.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

17. januar 2022

15. februar 2022

15. marts 2022

Detailpriser

Euro ekskl. moms

Danske kroner inkl. moms

Foretagne opkald/minut

0,19

1,7672

Sendte sms/stk.

0,06 

0,5581

 

For perioden 15. maj 2021 til og med 14. maj 2022 skal omregning af detailpriserne til anden valuta ske ved at anvende gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort i EU-tidende den 15. januar 2021, 15. februar 2021 og 15. marts 2021. Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,4373 DKK.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

15. januar 202115. februar 2021 og 15. marts 2021

Detailpriser

Euro ekskl. moms

Danske kroner inkl. moms

Foretagne opkald/minut

0,19

1,7663

Sendte sms/stk.

0,06 

0,5577

For perioden 15. maj 2020 til og med 14. maj 2021 skal omregning af detailpriserne til anden valuta ske ved at anvende gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort i EU-tidende den 15. januar 2020, 17. februar 2020 og 16. marts 2020. Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,4725 DKK.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

15. januar 202017. februar 2020 og 16. marts 2020

Detailpriser Euro ekskl. moms Danske kroner inkl. moms
Foretagne opkald/minut 0,19 1,7747
Sendte sms/stk. 0,06 0,5604

For perioden 15. maj 2019 til og med 14. maj 2020 skal omregning af detailpriserne til anden valuta ske ved at anvende gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort i EU-tidende den 15. januar 2019, 15. februar 2019 og 15. marts 2019. Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,4626 DKK.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

15. januar 2019, 15. februar 2019 og 15. marts 2019

Detailpriser Euro ekskl. moms Danske kroner inkl. moms
Foretagne opkald/minut 0,19 1,7724
Sendte sms/stk. 0,06 0,5597
Daniel Gonn
Specialkonsulent