Brug af mobilen uden for EU

Det kan ofte være dyrere at bruge mobilen uden for EU end inden for EU.

Når du bruger mobilen uden for Danmark, roamer du på et udenlandsk mobilnet. Modsat roaming inden for EU er roaming uden for EU ikke reguleret. Derfor kan det ofte være dyrere at bruge mobilen uden for EU. Priserne vil afhænge af dit abonnement, og hvor i verden du bruger mobilen. Det er derfor en god ide at tjekke priserne for det pågældende land, inden du tager af sted. Så undgår du, at regningen ikke løber løbsk. Du finder de gældende priser på dit mobilselskabs hjemmeside.

Når du bruger mobilen uden for EU

Så snart du tænder din mobiltelefon i udlandet, er du registreret på det udenlandske net.

Ligesom ved brug af mobilen inden for EU skal dit mobilselskab uden unødig forsinkelse informere dig om priser for at foretage og modtage opkald samt sende sms’er, når du har forladt dit hjemland, samt informere dig om prisen for datatjenester, når du påbegynder anvendelse af disse. Informationen er gratis og skal gives automatisk via sms medmindre, du aktivt har meddelt dit mobilselskab, at du ikke ønsker at modtage disse oplysninger.

I udlandet betaler du både for de opkald du selv foretager og de opkald du modtager samt en eventuel opkaldsafgift. Når du bruger din mobiltelefon i udlandet, roamer du. Læs mere om reglerne for roaming inden for EU.

Du har ofte mulighed for at vælge mellem flere mobiloperatører. Det har du, hvis dit danske teleselskab har indgået aftaler med flere udenlandske operatører om brug af deres net. I displayet på din mobiltelefon kan du se, hvilken operatør der dækker og som umiddelbart bliver tilbudt, men du har ofte mulighed for at vælge en anden, og der kan godt være forskel på priserne.

Telefonsvareren slået til

Hvis du har slået telefonsvareren til, så eventuelle opkald bliver viderestillet til den, kan det blive dyrt for dig. Du betaler nemlig både for at modtage opkaldet og for viderestillingen til din telefonsvarer. Årsagen er, at opkaldet først går til din mobiltelefon i udlandet og derefter tilbage til din telefonsvarer i Danmark. Du kan i stedet vælge at slå telefonsvareren fra, så der ikke kan lægges besked.

Du kan også vælge ubetinget viderestilling. Det betyder, at samtlige opkald til mobiltelefonen straks viderestilles til telefonsvareren i Danmark. Det betyder også, at du ikke vil modtage opkald i udlandet, men at du godt kan foretage opkald fra udlandet.

Prisloft på data

Ligesom ved brug af mobilen inden for EU er du ved brug af mobilen uden for EU beskyttet mod et højt dataforbrug. Dit mobilselskab skal automatisk spærre for dataforbruget, når regningen er på 50 euro (ekskl. moms) svarende til ca. 465 kr. (inkl. moms). Når du har opbrugt 80 % af loftet for dataforbrug, det vil sige ca. 372 kroner, vil du få tilsendt en sms, der gør dig opmærksom på, at loftet snart er nået.

Når loftet er nået, bliver muligheden for at hente data lukket, medmindre du aktivt vælger at indgå en aftale med dit mobilselskab om et højere forbrug.

Du skal dog være opmærksom på, at registeringen af dit forbrug kan være forsinket – altså den tid, der går fra du bruger mobilen, til det er blevet registreret hos dit mobilselskab. Der kan derfor være risiko for, at du reelt kan nå at forbruge mere, inden din udbyder kan spærre for yderligere forbrug.

Daniel Gonn
Specialkonsulent