Vindmøller kan forstyrre radiokæder

Hvis du planlægger at opføre en vindmølle eller en anden høj bygning, er det vigtigt, at du forinden undersøger, om vindmøllen eller bygningen vil kunne medføre forstyrrelser af frekvensanvendelsen for en eller flere radiokæder.

En radiokæde er en dataforbindelse mellem to positioner. Radiokædeforbindelser benyttes typisk af mobiloperatører til infrastruktur i deres mobilnet. Forbindelsen mellem de to positioner etableres ved hjælp af radiobølger med meget høj frekvens. En vindmølle eller anden høj bygning kan komme i vejen for denne direkte forbindelse og kan komme til at forstyrre radiokæden.

Find radiokæder i Frekvensregisteret

Når du skal finde ud af, hvor der befinder sig en radiokæde, kan du starte med at undersøge dette i Frekvensregistret (se link i bunden).

Vejledning til søgning i Frekvensregisteret

Afstand til radiokæder

Du kan som en tommelfingerregel regne med, at der ikke må være forhindringer i en radiokædes direkte forbindelse i op til 200 meter fra forbindelsen (sigtelinjen). Der kan dog være forskel i, hvor stor en afstand der kræves alt efter, hvilken type radiokæde der er tale om, og hvor robust den er over for forstyrrelser.

Forskel på radiokædetilladelser

Tilladelser til radiokæder findes i to varianter: punkt-til-punkt tilladelser og fladetilladelser.

En punkt-til-punkt tilladelse giver indehaveren tilladelse til at anvende frekvenserne til en radiokædeforbindelse mellem to faste positioner, som specifikt er angivet i tilladelsen.

En fladetilladelse giver indehaveren ret til inden for et bestemt geografisk område at anvende frekvenserne til radiokædeforbindelser. Det fremgår ikke af tilladelsen, hvor de enkelte positioner er placeret, eller hvilke radiokædeforbindelser der er etableret. 

Du kan via Mastedatabasen få information om alle sendepositioner i en radiokæde inden for et bestemt geografisk område angivet på et kort. For hver position er der også information om adresse, tilladelsesindehaver, tjenestetype og teknologi.

Mastedatabasen

Kontakt ejeren af radiokæden

Hvis du under projekteringen af en vindmølle eller anden høj bygning finder ud af, at der er en risiko for forstyrrelse af en radiokædeforbindelse, anbefaler styrelsen, at du går i dialog med den pågældende ejer af radiokæden (indehaveren af tilladelsen). På den måde kan du finde ud af, om der er risiko for et forstyrrelsesproblem eller ej.

Ved at søge på den pågældende frekvenstilladelse i Frekvensregistret (se link i bunden) kan du få oplysning om tilladelsesindehaveren af en radiokæde.

Uenigheder mellem ejeren af radiokæden og vindmølleejeren

Styrelsen har ikke mulighed for at afgøre eventuelle uenigheder mellem ejere af radiokæder og vindmølleejere i forbindelse med opførslen af en vindmølle.

Ofte stillede spørgsmål vedr. radiokæder og vindmøller

FAQ om radiokæder og vindmøller

Asim Arnautovic
Specialkonsulent
O: Trådløs infrastruktur