Hvad kan du selv gøre ved støj og forstyrrelser?

Inden du kontakter os, er der nogle punkter, som du bør undersøge.

Det er vigtigt at sikre, at der ikke er fejl i dine egne apparater og eget udstyr. Dette tjekkes bedst ved at få en fagmand til at gennemgå anlægget for fejl. Desuden kender en fagmand fra området de lokale modtageforhold og kan rådgive om dette.

Her er nogle eksempler på, hvad du selv kan gøre:

  • Hvis du har fællesantenne, skal du henvende dig til udbyderen eller eventuelt din beboerforening for eventuel fejlretning.
  • Sluk for hjemmets elektriske apparater, når forstyrrelsen optræder, og find på den måde eventuelt selv årsagen til støj og forstyrrelser.
  • Sørg for at få udskiftet/repareret defekte apparater.
  • Få udskiftet defekt termostat i køle- og fryseskab, gasfyr m.fl.
  • Efterse antenner og kabler og udskift defekte dele.
  • Efterse antennestik og fordelerdåser og udskift defekte dele.
  • Kontroller, at det forstyrrede udstyr er korrekt indstillet. Det betyder bl.a., at du skal sikre, at radio-modtagere er indstillet på ønsket program og evt. finindstillet, samt at tv-modtagere er indstillet til de rette kanaler.
  • Foretag eventuelt en fornyet kanalscanning, og/eller opdater firmwaren på tv’et.
  • Undersøg, om antennen peger i den rigtige retning.

Er det et tv, der er forstyrret, kan du læse mere via dette link.

Rene Ellekær Greve
AC-medarbejder