Støj i computere og lignende apparater

Følgende kan være årsag til støj og forstyrrelser af computere og lignende apparater:

  • Støj fra andre elektriske apparater.
  • Forstyrrelser fra radio- og tv-sendere, herunder radioamatørsendere.
  • Støj fra elforsyningsnettet.
  • Trådløs betjening af bil, garageporte, alarmanlæg m.fl. fungerer ikke, da anden bruger i nærheden anvender samme frekvens.
Dennis Tipsmark Lykke
Specialkonsulent