Tilsyn med støj og forstyrrelser

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur fører tilsyn med støj og forstyrrelser af frekvenser.

Styrelsen reagerer som udgangspunkt på klager over støj og forstyrrelser f.eks. forstyrrelser af internettet eller af radio- og tv-modtagelse.

Hvis en forstyrrelse kan medføre fare for menneskers liv eller helbred, bliver denne forstyrrelse prioriteret højst i styrelsens tilsyn. Det betyder, at styrelsen vil foretage målinger m.v. af sådanne forstyrrelser, før den foretager målinger af andre typer af forstyrrelser. Styrelsen har adgang til offentlige eller private ejendomme, hvis det er nødvendigt, at styrelsen standser en forstyrrelse, som kan medføre fare for menneskers liv eller helbred.

Styrelsen fører som udgangspunkt ikke tilsyn med forstyrrelser, som opstår ved, at flere anvender frekvenser, som ikke kræver tilladelser, medmindre styrelsen vurderer, at forstyrrelsen er uacceptabel for brugeren. Det drejer sig bl.a. om frekvenser, som bliver anvendt af radioamatører, maritime frekvenser og luftfartsfrekvenser. Når man anvender frekvenser uden tilladelse, forudsætter det, at de forskellige brugere tager hensyn til hinanden.

Her kan du læse mere om anvendelse af frekvenser uden tilladelse.

Styrelsen fører som udgangspunkt ikke tilsyn med forstyrrelser af en lokalradios udsendelser, hvis forstyrrelsen opstår uden for lokalradioens normale dækningsområde, som er 5 km fra sendepositionen.

Styrelsen kan kun meget vanskeligt konstatere, om en radioamatør sender til andre end radioamatører, eller om der tales om andet end amatørradio og personlige forhold ved internationale radioforbindelser. 

Pernille Springborg
Chefkonsulent