Støj i radio og tv

Forstyrrelser af radio kan give knas i lyden, og forstyrrelser af tv kan give streger på skærmen, eller billedet kan fryse eller pixelere.

Støj og forstyrrelser af radio og tv kan opstå af mange grunde. Det er en god idé at undersøge, om forstyrrelserne skyldes en fejl i dit eget udstyr, inden du kontakter styrelsen. 

Uvedkommende tale og billedforstyrrelser:

 • Der er flere, som benytter den samme frekvens i nærheden af hinanden.
 • Radioprogrammer "smitter" af på hinanden, hvorved man kan høre flere kanaler samtidig, eller det program, som man hører, drukner i knas.

Knas eller støj i lyden:

 • Forstyrrelser af lyden på radio og/eller i tv og samtidige prikker i billedet på tv kan skyldes støj fra en termostat eller fra en anden sender, herunder fra radioamatørsendere.
 • Kanaladskillelsen er for dårlig på radioen. Dette kan ikke repareres.
 • Det forstyrrede apparat er defekt.

Der forekommer forstyrrelser i billedet og evt. støj i lyden på radio og tv i perioder:

 • Fejl i antenne, kabel, fordelerdåse, forstærker eller i stik.
 • Defekt radio- eller tv-modtager.
 • Elektrisk støj fra termostater eller andre apparater.
 • Gnister fra højspændingsledninger eller elhegn.
 • Defekte gadelamper.
 • Andre radio- og tv-sendere kan forstyrre det ønskede signal.
 • Højhuse, skorstene og vindmøller kan genere radio- og tv-signalerne.
 • Svage signaler på grund af dårlige modtageforhold eller store træer i nærheden, som dæmper signalet.

Her kan du læse mere om forstyrrelser i kabel-tv eller tv via fællesantenne..

Her kan du se, hvad du selv kan gøre ved støj og forstyrrelser.

Her kan du finde flere oplysninger:

DR’s dækningskort for tv.

Oversigt over driftsforstyrrelser på antenne-tv sendenettet

Jeppe Tanderup Kristensen
Chefkonsulent