Kabel-tv eller tv via fællesantenne

Der kan opstå forstyrrelser af tv, som modtages som kabel-tv eller via en fællesantenne. Der er her tale om lukkede systemer, som ikke påvirkes af fremmede signaler i luften. Forstyrrelserne kan derfor skyldes fejl i anlægget eller i forbrugerens installationer.

Fejl i anlægget

I de fleste tilfælde vil fejl i anlægget betyde, at rigtig mange tilsluttede forbrugere vil opleve de samme forstyrrelser. Det er operatørens opgave at løse sådanne fejl.

Fejl i forbrugerens egne installationer

Forstyrrelser af tv’et kan skyldes husinstallationen, som er forbrugernes egen installation. Kabel-tv og fællesantenneanlæg afsluttes normalt i en tilslutningsdåse i forbrugerens bolig. Efter tilslutningsdåsen eller afleveringspunktet sker den videre fordeling af tv signalerne via forbrugerens egen interne installation (husinstallationen), som meget ofte det svage led.

En husinstallation er ofte udført af ejeren og er ofte udvidet i takt med, at ejeren får flere apparater i hjemmet. Installationen kan f.eks. være bygget af komponenter, som ikke er tidssvarende, da de ikke er tilstrækkeligt afskærmet. Eksempler på ikke tidssvarende komponenter er stik, fordelere og husforstærkere, som blot har plastik som eneste skærm mod fremmede signaler i luften. Det er forbrugerens ansvar, at husinstallationen er udført korrekt.

Vær derfor opmærksom på:

  • Sørg for en god antenneinstallation.
  • Sørg for at kabler, stik, fordelere og husforstærkere er HF-tætte. Selv en enkelt dårlig komponent i husinstallationen kan ødelægge signalerne til flere apparater.

Læs hvad du skal være opmærksom på ved forstyrrelser af tv

Der findes hjemmesider på nettet, som fortæller om HF-tætte komponenter:

Stofas hjemmeside

YouSees hjemmeside

Homeconnect.me

Dansk Kabel TV's hjemmeside

Digitalt.tv's hjemmeside

Se informationsvideoen om hjemmeinstallationer på youtube.com

Rene Ellekær Greve
AC-medarbejder