Kontakt os ved støj og forstyrrelser

Du kan kontakte SDFI's støjtjeneste, hvis du oplever støj eller forstyrrelser af radio, tv eller computer. 

Det er en hjælp for SDFI, hvis du – inden du kontakter til støjtjenesten – har gjort følgende:

  • Tjekket eget udstyr for fejl.
  • Tjekket om andre har samme forstyrrelser. Spørg naboer eller andre beboere i nærheden.
  • Noteret hvornår forstyrrelserne forekommer, og hvor længe de varer. Lav et notat om forstyrrelsens længde og om, hvor tit den optræder.
  • Forsøgt at optage en forstyrrelse.

Inden du kontakter SDFI, kan du med fordel læse siden Hvad kan du selv gøre?

Du kontakter SDFI's støjtjeneste ved at udfylde et skema, som du sender til styrelsen på e-mail frekvens@sdfi.dk.

Udfyld skema til støjtjenesten

Du kan også ringe til styrelsens støjtjeneste mellem kl. 9 og 15 på tlf. 24 25 75 30.

Årsager til støj og forstyrrelser

Støj i radio og tv

Årsager til støj og forstyrrelser i radio og tv

Støj i computere og lignende apparater

Årsager til støj og forstyrrelser af computere og lignende apparater