Myndighedsopgaver i Grønland

SDFI har myndighedsansvaret for at kortlægge det åbne land i Grønland i henhold til Lov om stedbestemt information, mens Asiaq er den ansvarlige myndighed for kortlægning af byer og bygder.

SDFI er aktuelt i gang med en nykortlægning af Grønland, i samarbejde med de grønlandske myndigheder. 

Det nye digitale kortgrundlag skal bidrage til digitalisering og udvikling af det grønlandske samfund, og sikre et forbedret geografisk fundament for forsknings- og erhvervsaktiviteter i landet. Derudover understøtter et digitalt kortgrundlag Forsvarets suverænitetshåndhævdelse og operative opgaver i Arktis og giver beredskabet et bedre grundlag at operere på.

SDFI har desuden myndighedsansvaret for den nationale geodætiske infrastruktur for Grønland i henhold til Lov om stedbestemt information.      

Grønlands GNSS-netværk (GNET) består af 59 kontinuert målende GNSS stationer fordelt langs Grønlands kyster på geografiske og geofysiske attraktive lokationer. GNET er vigtig i forhold til arbejdet med grænsedragninger, og udgør desuden i kombination med arktiske data fra DMI og GEUS et centralt grundlag for at forstå de klimatiske ændringer, der observeres i og omkring Grønland.