Rumpartnerskabet for Arktis

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) deltager i de Arktiske rumpartnerskaber der bl.a. arbejder med at understøtte indsamling af information, viden, kompetencer og erfaring i krydsfeltet mellem rumbaserede løsninger og Arktis samt at medvirke til udvikling af rumbaserede løsninger for Arktis og øge synligheden og opmærksomhed om området. SDFI har deltaget i rumpartnerskabet siden starten i 2019.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) deltager i de Arktiske rumpartnerskaber der bl.a. arbejder med at understøtte indsamling af information, viden, kompetencer og erfaring i krydsfeltet mellem rumbaserede løsninger og Arktis samt at medvirke til udvikling af rumbaserede løsninger for Arktis og øge synligheden og opmærksomhed om området. SDFI har deltaget i rumpartnerskabet siden starten i 2019.

Der er klare interesser for SDFI i forhold til at deltage – det gælder f.eks. i forhold til at udbrede kendskabet og anvendelsesmuligheder for de data og produkter, som SDFI stiller til rådighed over Grønland, arbejdet med koordinering af Copernicus, jordobservationer og anvendelse af data fra GNET-stationerne, ligesom der kan være emner relateret til styrelsens øvrige arktiske interesser f.eks. datasamarbejder med organisationer i andre lande om at koordinering og udvikle brugen af geografiske data i EU og det arktiske område.

Partnerskabet kan desuden være et nyttigt forum i forhold til at skabe opbakning, og evt. mulige fremtidige samarbejder, om konkrete projekter til udvikling og eller vedligehold af SDFI's data og produkter.

SDFI indsamler og bearbejder en lang række rum- og satellitdata over Grønland. SDFI stiller disse data og produkter til rådighed, mhp. at bidrage til klimaindsatsen, beredskab, sikkerhed og overvågning samt den digitale udvikling af det grønlandske samfund.

SDFI er ansvarlig for driften af GNET og bidrager til koordinering af den nationale indsats i forhold til anvendelse af data fra Copernicus og Galileo og deltager i Arktisk SDI-samarbejdet sammen med de øvrige syv arktiske kyststater