Udstilling af BBR-data på DAWA er lukket

Udstillingen af BBR-data på DAWA er lukket pr. 3. april 2024

Fra den 16. december 2023 (tidligere varslet 1. januar 2024) kan DAWA ikke længere ajourførte BBR-data fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Det skyldes nedlukningen af ESR-registret, og Skatteforvaltningens overgang til en ny nøgle til ejendomsidentifikation.

I en periode, som løber frem til 1. april 2024 vil DAWA fortsat udstille BBR-data, som senest er opdateret 16. december 2023. (Opdateret: Udstilling af BBR-data på DAWA er lukket pr. 3. april 2024)

BBR-data opdateret efter denne dato vil ikke blive udstillet.

Herefter vil distributionen af BBR-data via DAWA helt stoppe.

Anvendere af BBR-data, som fortsat har behov for data, skal i stedet hente BBR-data fra Datafordeleren eller fra en af de løsninger, som Udviklings- og Forenklingsstyrelsen tilbyder via OIS.dk.

Vi henviser udviklere og systemejere til Dataforsyningen for dokumentation og vejledning.

 

DAWA lukkes på sigt

Distributionsplatformen DAWA blev i sin tid etableret som en midlertidig løsning til at distribuere data fra grunddataprogrammet, før Datafordeleren var i drift.

Det har derfor hele tiden været hensigten, at DAWA skulle udfases. SDFI er i gang med at afklare, hvordan DAWA skal lukkes ned med hensyntagen til anvenderne. SDFI vil løbende melde ud, når der ligger en plan for dette.

Distributionen af BBR-data på DAWA lukker fordi Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ikke længere leverer data til DAWA.

Det sker som en led i udfasningen af ESR-numre.

Fra d. 16. december 2023 (tidligere varslet 1. januar 2024) vil der ikke længere være ajourførte BBR-data på DAWA.

Efter den 16. december 2023 og frem til 1. april 2024, kan du stadig hente BBR-data fra DAWA, men der vil være tale om frosne data, som er opdateret senest den 16. december 2023. BBR-data opdateret efter denne data vil ikke blive udstillet. Dermed kan der være uoverensstemmelser mellem BBR-data fra DAWA og BBR-registret.

Distributionen af BBR-data på DAWA lukker fordi Udviklings- og Forenklingsstyrelsen ikke længere leverer data til DAWA.

Det sker som en led i udfasningen af ESR-numre.

Ja, du kan stadig hente BBR-data efter 1. januar 2024 og frem til 1. april 2024, men der vil være tale om frosne data, som er opdateret senest den 16. december 2023. BBR-data opdateret efter denne data vil ikke blive udstillet. Dermed vil der være uoverensstemmelser mellem BBR-data fra DAWA og BBR-registret.

 

Datafordeleren har tjenester med BBR-data.

Læs mere på datafordeler.dk.

Vær opmærksom på, at data er struktureret med BFE-nummer jævnfør Grunddatamodellen.

Er jeres system, eller det system I bruger via en leverandør, ikke kompatibelt med BFE-nummeret, skal systemet opdateres.

Her kan du finde dokumentation om BBR på Datafordeleren

Bestem Fast Ejendoms nummeret vil fra årsskiftet være den nye nøgle til identifikation af ejendomme. Her kan du se en beskrivelse af ejendomsbegreberne og BFE nummeret.

Ja, indtil videre kan du fortsat hente øvrige data som hidtil. 

Det er hensigten at lukke DAWA på sigt. Der er ikke fastsat en dato for, hvornår og hvordan DAWA lukker. SDFI vil løbende melde ud, når der foreligger en plan.

Spørgsmål

Spørgsmål til lukningen af BBR-data på DAWA kan rettes til SDFI Support på 78 76 87 92. eller på support@sdfi.dk.

Hvad betyder det for anvenderne?

Hvis man som anvender af BBR-data fra DAWA fortsat har brug for BBR-data efter 1. januar 2024, har man to muligheder. Den første mulighed er at hente BBR-data fra Datafordeleren, som også distribuerer de øvrige grunddata, som for eksempel adressedata.

Vær opmærksom på at en overgang til Datafordeleren kan kræve, at anvenderen foretager en IT-udvikling på egne systemer. Læs mere om hvordan du eller din leverandør kommer i gang på datafordeler.dk.

Den anden mulighed er at hente BBR-data via  en af de løsninger, som Udviklings- og Forenklingsstyrelsen tilbyder via OIS.dk.