Datafordeleren

Grunddata hentes på Datafordeleren

Grunddata bliver distribueret via den fællesoffentlige distributionsplatform Datafordeleren, som giver myndigheder, institutioner og virksomheder sikker og stabil adgang til data fra flere offentlige registre i ét samlet system. Datafordeleren gør det muligt at kombinere mange forskellige grunddata og bidrager dermed til at effektivisere sagsbehandling på tværs af forvaltningen. Tilsvarende letter Datafordeleren administrative byrder for private virksomheder, der slipper for at indhente data fra mange forskellige myndigheder og distributionsplatforme. Distribution af grunddata via én distributionsplatform giver en besparelse på driftsomkostninger og support til gavn for hele samfundet. Grunddata er blandt andet data om adresser, veje og områder, fast ejendom, landkort og geografi, personer og virksomheder.

Som Grunddatamyndighed er SDFI ansvarlig for drift af Datafordeleren og dermed også for sikkerhed og stabilitet i datadistributionen.

 Læs mere om grunddata og Datafordeleren

Datafordeler