Rør

Ledningsejerregistret

Samfundet er afhængigt af en stabil forsyning af el, gas, olie, tele- og internet, fjernvarme, vandforsyning og kloak. Ledningsejerregistret (LER) leverer viden, der betyder, at entreprenører undgår at grave vigtige ledninger over

Graveskader ved gravearbejder er dyre for entreprenøren og til stor gene for borgere og virksomheder, der har brug for vand i hanen og strøm i stikkontakten. Formålet med Ledningsejerregistret er at give entreprenøren, den såkaldte graveaktør, viden om ledningernes placering og dermed reducere forekomsten af graveskader.

Ledningsejerregistret er altså stedet, hvor graveaktører finder oplysninger om, hvem der har forsyningsledninger i jorden. LER formidler også kontakten mellem dem, der ejer ledningerne, og dem der ønsker at grave eller søge ledningsoplysninger.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur driver Ledningsejerregistret og er myndighed for Loven om registrering af ledningsejere, som LER hører under. Læs mere om loven, der vedrører LER.

Udvikling mod hurtigere udveksling af oplysninger

SDFI driver og udvikler LER i dialog med brugerne og eksterne systemleverandører. SDFI udvikler løbende systemet i retning af en stigende grad af automatisering, som betyder, at stadigt flere brugere modtager ledningsoplysningerne i løbet af få timer.

SDFI har ansvar for:

  • tilsyn med ledningsejernes registrering af deres interesseområder i LER i henhold til loven.
  • at LER som it-system fungerer efter hensigten.
  • at videreudvikle registret, så det svarer til brugernes behov.

Du kan søge ledningsoplysninger og læse mere om LER på hjemmesiden ler.dk

Fakta om LER

  • Der blev foretaget ca. 150.000 ansøgninger om ledningsoplysninger i 2016
  • 76% af alle ledningsbesvarelser bliver besvaret automatisk
  • Der er ca. 4000 ledningsejere registreret i LER
  • Der findes ca. 750.000 km ledninger i jorden i Danmark, hvoraf hovedparten er til tele- og datakommunikation

LER support

Mandag – torsdag kl. 9:00-14:00, Fredag kl. 10:00-14:00