Støttemuligheder til forsøg og projekter

Implementering, afprøvning og udvikling af nye teknologier baseret på teleinfrastruktur er ikke gratis. Derfor har vi i SANT samlet information om finansieringsmuligheder i form af støtteordninger eller puljer til virksomheder eller offentlige institutioner, som ønsker at teste nye teknologier, der baserer sig på teleinfrastruktur.

Informationen er målrettet virksomheder eller offentlige institutioner, der gerne vil afprøve eller gennemføre forsøg med ny teknologi baseret på teleinfrastruktur for at sikre, at potentialerne ved teknologien udnyttes optimalt. Nedenfor findes oplysninger om EU-finansiering til større infrastrukturprojekter samt oplysninger om danske fonde målrettet både SMV’er, offentlige institutioner og forskning.

europa

Connecting Europe Facility (CEF-2 Digital)

CEF-2 Digital er et EU-støtteprogram til udrulning af digital infrastruktur. CEF-2 Digital støtter projekter af fælles interesse, der skal styrke digitalisering og modernisering af EU’s digitale infrastrukturer.

Under CEF-2 Digital kan der blandt andet søges støtte til udrulning af 5G-infrastruktur til konkrete projekter i lokalsamfund (5G for Smart Communities). Formålet er at fremme anvendelsen af 5G-tjenester og bidrage til udviklingen af use cases, der kan kopieres og implementeres i andre lokalsamfund i Europa.

Det nuværende arbejdsprogram løber frem til og med 2025.

Læs mere om CEF-2 Digital hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Læs mere om CEF-2 Digital hos Europa-Kommissionen

europa flag

The Digital Europe Programme

EU’s program for digital omstilling har til formål at sikre bred udrulning og anvendelse af digitale teknologier i samfundet. Programmet vil bl.a. medfinansiere etableringen af et europæisk net af digitale innovationshubs og specialiserede centre for supercomputere, kunstig intelligens og cybersikkerhed.

Arbejdsprogrammerne for Digital Europe

Læs mere om The Digital Europe Programme hos Erhvervsstyrelsen

Læs mere om The Digital Europe Programme hos Europa-Kommissionen

Innovationsfonden

Innovationsfonden investerer i udvikling af ny viden og teknologi. For at få støtte fra Innovationsfonden skal du have en forretningside, som er innovativ og som skaber vækst.

Eksempel på projekt, der er støttet af Innovationsfonden: GENIUS-projektet: 5G giver droneteknologien nye muligheder

Projektet er et samarbejdet mellem SDFI, SDU, DTU, TDC-NET, Ericsson og Lorenz Technology, der omhandler 5G og droneteknologi til bl.a. miljøovervågning og transport af medicinsk udstyr med droner. Innovationsfonden har støttet projektet med 14 mio. kr. i perioden 2021-2023.

Læs mere her: Ny æra på vej: 5G giver droneteknologien nye muligheder | Innovationsfonden

Læs mere om Innovationsfonden

industriens fond logo

Industriens Fond

Industriens Fond støtter projekter inden for forskellige brancher, emner og teknologier, der gavner dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

Eksempel på et projekt, der er støttet af Industriens Fond: ”Flere danske robotter skal rulle ud på eksportmarkedet”

Danmark har en markant styrkeposition indenfor kollaborative industrirobotter- særligt på Fyn, men det kniber med at få dem udbredt globalt. Global Growth Robotics vil hjælpe segmentet af danske robot-, drone-, og automatiseringsvirksomheder med at øge salget af industrirobotter til det globale SMV-segment ved at sikre udvikling af nye applikations- og anvendelsesmuligheder og dermed øge konkurrencekraften for danske produktionsvirksomheder.

Læs mere her: Global Growth Robotics - Industriens FondIndustriens Fond | Viden former fremtiden

Læs mere om Industriens Fond