Arrangementer

SANT afholder løbende arrangementer i form af for eksempel workshops, konferencer og webinarer. Arrangementerne har til formål at synliggøre ny viden om anvendelse af nye teknologier baseret på teleinfrastruktur og således danne grobund for innovation og skabe nye partnerskaber i den private og offentlige sektor. Det gør vi bl.a. ved at holde tema-workshops, hvor relevante interessenter og eksterne oplægsholdere inviteres til at sætte fokus på konkrete emner. I forbindelse med arrangementerne er det desuden et fokus, at der skabes plads til, at deltagerne kan netværke og få startet en dialog med potentielle nye samarbejdspartnere.

Hvis du eller din virksomhed har ønsker til kommende arrangementer eller ønsker at indgå i et partnerskab med SANT om at arrangere en konference, workshop eller webinar, så kan man kontakte sekretariatet på sant@sdfi.dk.

Kommende workshop

Tidligere arrangementer

Den 29. juni 2022 – 5G lanceringsarrangement med Dansk Industri

SANT afholdte i samarbejde med Dansk Industri et stort 5G-arrangement, hvor sekretariatet samtidig blev lanceret. Formålet med arrangementet var, at sætte fokus på anvendelsen af 5G i Danmark og de potentialer teknologien giver bl.a. indenfor fx TV-produktion af Tour de France og andre sportsbegivenheder. Arrangementet blev afholdt i Tivoli samtidig med at Tour de France var i København, hvilket gjorde det muligt at vise touren med live broadcast. Læs mere om arrangementet I SANTs nyhedsbrev fra august 2022.

Den 7. februar 2023 - Workshop om droner og robotter i den offentlige opgaveløsning med SDU.

Workshoppen blev arrangeret i samarbejde med SDU og satte fokus på, hvordan droner og robotter kan aflaste bl.a. sundhedsvæsnet så personalet kan koncentrere sig om deres kerneopgaver. Samtidig kan ny teknologi også overtage opgaver fra mennesker, hvor der i fremtiden vil mangle arbejdskraft. Efter workshoppen var der rundvisning på SDU’s dronecenter. Læs mere om workshoppen i SANTs nyhedsbrev fra februar 2023.