gule biler

GNSS-positioneringstjenester

Når man foretager præcisionsopmåling med GNSS er det i de fleste tilfælde nødvendigt at knytte sine GNSS-målinger op mod en tjeneste, der løbende overvåger og korrigerer for unøjagtigheder og forstyrrelser i GNSS-satellitternes signaler. Fx gennem en RTK-tjeneste.

I en del af vores nabolande står den nationale geodætiske myndighed for en sådan tjeneste. I Danmark har vi i stedet en struktur, hvor SDFI som national geodætisk myndighed registrerer og kontrollerer kommercielle leverandører af GNSS-positioneringstjenester. De registrerede tjenester skal dokumentere, at de lever op til de nøjagtighedskrav, der er specificeret i Bekendtgørelse om registrering af GNSS-positioneringstjenester.

SDFI påser løbende, om betingelserne for opretholdelse af en registrering af en positioneringstjeneste er til stede. Udbydere af godkendte GNSS-positioneringstjenester holder løbende SDFI ajour omkring udviklingen af tjenesterne.

Yderligere information og vejledning:

Bekendtgørelse om registrering af GNSS-positioneringstjenester 

Vejledning om registrering af GNSS-positioneringstjenester 

SDFI’s anbefalinger vedr. udstyr og opmålingsprocedurer ved brug af GNSS-positioneringstjenester 

 

Der er for tiden der tre registrerede udbydere af GNSS-positioneringstjenester i Danmark:

GPSnet.dk

v/ Geoteam A/S,

Energivej 34, 2750 Ballerup

 

https://www.geoteam.dk/gpsnetdk

Registreret den 1. september 2008

 

og

 

HxGN SmartNetv/Leica Geosystems A/S

Hørkær 12A, 2730 Herlev

http://smartnet.leica-geosystems.dk

Registreret den 1. september 2008

 

og

 

RTKconnect.dk

v/ RTKconnect ApS

Hvalfisken 6, 7500 Holsterbro

https://rtkconnect.dk/

Registreret 2024

Kontakt