Skråfotos

Se Danmark fra oven

SDFI indsamler skråfotos for hele Danmark hvert andet år i ulige år. Skråfotos giver mulighed for at se objekter i landskabet skråt fra alle fire verdenshjørner. På denne måde bliver for eksempel facader på bygninger tydelige. Skråfotos kan ses som frie data for alle. Du kan se skråfotos her.

Meget populære

De første datasæt blev indsamlet i 2017.

Billederne bliver produceret til brug for Vurderingsstyrelsens ejendomsvurderinger, men de stilles frit til rådighed, så alle kan få glæde af dem. Dette betyder, at alle, som har behov for at se og måle på bygninger i deres autentiske omgivelser, kan gøre det helt uden at bevæge sig ud på adressen.

Det har vist sig, at skråfotos har en meget bredere anvendelse end først forventet. De anvendes i dag af mange forskellige erhverv - lige fra den kommunale medarbejder til forsikringsagenten, træfældningsfirmaet, ingeniøren fra kran- og løfteudstyr samt private droneoperatører.

Fx har vinduespudserfirmaer kunnet bruge billederne, når de skulle afgive tilbud på en opgave, fordi billederne gav dem mulighed for at se vinduernes antal og udformning. Tilsvarende har kran- og stilladsfirmaer kunne bruge billederne til at få et overblik over omfanget af opgaven, som før ville have krævet et fysisk besøg i felten. De mange anvendelser af skråfotos er undersøgt i en analyse.

 

Sådan indsamler vi skråfotos

Skråfotos er indsamlet fra fly. Flyene har været forsynet med kameraer, der kan tage fem billeder: Et lodbillede og et skråbillede i retning af hvert verdenshjørne.

De kameraer, der er benyttet til optagelserne, er kortlægningskameraer med en stabil geometri. Valget med at benytte kortlægningskameraer betyder, at billederne kan anvendes til opmåling og kortlægning. Som supplement til de præcise kameraer er der under optagelsen af billederne anvendt avanceret position og orienteringshardware, der med GPS og laser-gyroer kan stedfæste og orientere billederne meget præcist. Det betyder, at man i billederne i dag uden efterberegning vil kunne udpege objekter på terrænet bedre end 2 meter. 

Følg med i indsamlingen af skråfotos

Om SDFI's skråfotos

I alt har SDFI - fordelt på de tre årgange af skråfotos (2017, 2019 & 2021) indsamlet mere end 4.200.000 råbilleder, som til distribution er resulteret i mere end 1.1 milliarder jpg-filer.

Har du lyst til at se hvert billede skal du afsætte 357 år, men så har du også 10 sekunder til hvert billede.

Hvad er et API?

API (Application Programming Interface) er en grænseflade til computerprogrammer. Et API tillader et stykke software at ”tale” med et andet stykke software.