Skråfotos

Se Danmark fra oven

SDFI har i 2021 indsamlet skråfotos for hele Danmark. Skråfotos giver mulighed for at se objekter i landskabet skråt fra alle fire verdenshjørner. På denne måde bliver for eksempel facader på bygninger tydelige. Skråfotos kan nu ses som frie data for alle. Du kan se finde skråfotos her.

Meget populære

Det er tredje gang, at SDFI producer landsdækkende skråfotos som frie datasæt. De blev første gang produceret i 2017 og blev øjeblikkeligt et hit.

Billederne bliver produceret til brug for Vurderingsstyrelsens kommende ejendomsvurderinger, men de stilles frit til rådighed, så alle kan få glæde af dem. Dette betyder, at alle, som har behov for at se og måle på bygninger i deres autentiske omgivelser, kan gøre det helt uden at bevæge sig ud på adressen.

Det har vist sig, at skråfotos har en meget bredere anvendelse end først forventet. De anvendes i dag af mange forskellige erhverv - lige fra den kommunale medarbejder til forsikringsagenten, træfældningsfirmaet, ingeniøren fra kran- og løfteudstyr samt private droneoperatører.

Fx har vinduespudserfirmaer kunnet bruge billederne, når de skulle afgive tilbud på en opgave, fordi billederne gav dem mulighed for at se vinduernes antal og udformning. Tilsvarende har kran- og stilladsfirmaer kunne bruge billederne til at få et overblik over omfanget af opgaven, som før ville have krævet et fysisk besøg i felten. De mange anvendelser af skråfotos er undersøgt i en analyse.

Den 3. udgave af skråfotos bliver ikke den sidste, da SDFI allerede planlægger at indsamle en ny portion landsdækkende skråfotos i 2023.

Lette adgang til skråfotos

I 2022 indsamler SDFI ikke skråfotos, men arbejder i stedet på at gøre det nemmere at tilgå skråfotos ved at udvikle et såkaldt åbent API (se forklaring i Faktaboks). Målet med det nye API er at give brugerne en bedre oplevelse med skråfotos og mulighed for selv at udvikle og afprøve nye anvendelsesmuligheder.

API’et er baseret på åbne standarder og bliver lanceret på Dataforsyningen i starten af 2022. Fordelen ved åbne standarder er, at det sikrer bedre udveksling og integration af data, øget kombinerbarhed, og at andre aktører kan udvikle og levere nye digitale løsninger på de fællesoffentlige skråfotos.

Sådan Indsamler vi skråfotos

Skråfotos er indsamlet fra fly. Flyene har været forsynet med kameraer, der kan tage fem billeder: Et lodbillede og et skråt billede i retning af hvert verdenshjørne.

De kameraer, der er benyttet til optagelserne, er professionelle kortlægningskameraer med en overlegen og stabil geometri. Valget med at benytte kortlægningskameraer betyder, at billederne kan anvendes til opmåling og kortlægning. Som supplement til de præcise kameraer er der under optagelsen af billederne anvendt avanceret position og orienteringshardware, der med GPS og laser-gyroer kan stedfæste og orientere billederne meget præcist. Dette betyder, at man i billederne i dag uden efterberegning vil kunne udpege objekter på terrænet bedre end 2 meter (rms). 

Om SDFI's skråfotos

I alt har SDFI - fordelt på de tre årgange af skråfotos (2017, 2019 & 2021) indsamlet mere end 4.200.000 råbilleder, som til distribution er resulteret i mere end 1.1 milliarder jpg-filer.

Har du lyst til at se hvert billede skal du afsætte 357 år, men så har du også 10 sek til hvert billeder.

Hvad er et API?

API (Application Programming Interface) er en grænseflade til computerprogrammer. Et API tillader et stykke software at ”tale” med et andet stykke software.