Copernicus

Det europæiske jordobservationsprogram Copernicus er verdens største satellitprogram

Copernicus er verdens største satellitprogram og leverer via sine Sentinel-satellitter frie data og tjenester til brug for både erhvervslivet, myndigheder og til private brugere. Detaljeringsgraden, kvaliteten og tilgængeligheden af data indebærer en markant forøgelse af mulighederne for at anvende og nyttiggøre satellitdata.

SDFI har fokus på at skabe klarhed over og formidle, hvad frie data og tjenester fra Copernicus-programmet kan bruges til – og hvordan. Sammen med bl.a. DMI arbejder SDFI for at skabe lettere adgang til satellitdata gennem et såkaldt ”Collaborative Ground Segment”. Herfra vil man kunne få adgang til Sentinel-data.

SDFI har også en central opgave i at følge og påvirke udviklingen af Copernicus-programmet på vegne af danske interessenter. SDFI er således Danmarks repræsentant i Copernicus User Forum. Herudover indgår SDFI  i løsningen af Danmarks Copernicus relay-opgaver med henblik på at understøtte anvendelsen af Sentinel data i det danske samfund.

Anvendelser med satellitdata

SDFI anvender satellitdata til en række forskellige løsninger - f.eks.:

  • Optiske satellitbilleder til produktion af nye ortofotos, højdemodel og landkort over Grønland (SPOT-6/7) og Færøerne (Pleiades).
  • Radarbilleder, bl.a. fra Sentinel-1, til at beregne hvor landet hæver og sænker sig i Danmark.
  • Radarbilleder fra TanDEM-X til delproduktion af en verdensomspændende højdemodel.
  • Optiske satellitbilleder til international kortlægning til militært brug.

Frie satellitbilleder

Adgang til frie satellitbilleder over hele Europa kan findes via link til Copernicus services.