Indberetning

Vær med til at sikre aktuelle kort og data

Vi arbejder for at skabe et realtidsbillede af vores land og samfund. Du kan hjælpe os med at sikre, at vores kort og de data, vi alle bruger til dagligt, er opdateret og afspejler den verden, vi færdes i. 

Det gør du ved at udpege og indrapportere gennem SDFI’s indberetningsportaler. Her kan du give os besked om stednavne, om opdateringer til vores kort eller ved at udpege fejl og mangler. 

Indberetningsportalerne er med til at sikre en smidig ajourføring af grunddata om stednavne, veje, bygninger, jernbaner og andre kortelementer. Dette er en del af SDFI’s arbejde for at skabe et godt forvaltningsgrundlag og navigation til beredskab på baggrund af pålidelige data. 

Du skal logge på med NemID for at sikre, at vores data forbliver troværdige.

Indberet stednavne

Danske Stednavne indeholder både navne, der kan ses på et kort, og navne, der kun anvendes ved søgning f.eks. ved ruteberegning. Hvis du kender et stednavn, som ikke kan søges på sdfekort.dk, kan du indberette det på Danske Stednavnes indberetningsportal. Du kan også indberette oplysning om stednavne, som er forkerte eller udgåede. 

Danske Stednavnes indberetningsportal

Opdateringer til kort

Grundkortdata bliver opdateret årligt, men suppleres løbende med indberetninger fra fx. kommuner, Naturstyrelsen, Vejdirektoratet, Rejseplanen og 112. Som borger kan du også hjælpe os.

Indberetningerne handler oftest om veje og vandløb. Det kan være nye, ændrede og udgåede vejforløb/vejnavne, vejlukninger, bussluser, stiforbindelser, rørlægning af åer og genopretning af åforløb, men det er også muligt at indberette ændringer til højdemodellen.

Hvis du finder en fejl i et kort, kan du indberette fejlen på Fælles Indberetningsportal. 

Indberet opdateringer til kort