Indberetning

Vær med til at sikre aktuelle kort og data

Vi arbejder for at skabe et realtidsbillede af vores land og samfund. Du kan hjælpe os med at sikre, at vores kort og de data, vi alle bruger til dagligt, er opdateret og afspejler den verden, vi færdes i. 

Det gør du ved at udpege og indrapportere gennem SDFI’s indberetningsportaler. Her kan du give os besked om stednavne, om opdateringer til vores kort eller ved at udpege fejl og mangler. 

Indberetningsportalerne er med til at sikre en smidig ajourføring af grunddata om stednavne, veje, bygninger, jernbaner og andre kortelementer. Dette er en del af SDFI’s arbejde for at skabe et godt forvaltningsgrundlag og navigation til beredskab på baggrund af pålidelige data. 

Du skal logge på med NemID for at sikre, at vores data forbliver troværdige.

Indberet stednavne

Danske Stednavne indeholder både navne, der kan ses på et kort, og navne, der kun anvendes ved søgning f.eks. ved ruteberegning. Hvis du kender et stednavn, som ikke kan søges på sdfekort.dk, kan du indberette det på Danske Stednavnes indberetningsportal. Du kan også indberette oplysning om stednavne, som er forkerte eller udgåede. 

Danske Stednavnes indberetningsportal

Spørgsmål og svar om indberetning af stednavne

Her kan du finde svar på de hyppigste spørgsmål omkring indberetning af stednavne.

Som privatperson kan du selv indberette et nyt, et ændret eller et udgået navn på et sted, du ejer. Som ejer bestemmer du selv navnet. Vi anbefaler dog, at det, hvis det fx er navnet på en bygning, ikke er ét, der i forvejen anvendes på en anden bygning i nærområdet, og at stavemåden følger dansk retskrivning.

Hvis du mener, at et sted med et kendt, alment brugt navn, mangler i registeret, kan du også indberette det, og vi vil så se om vi kan få oplysningen verificeret.

Som repræsentant for en kommune kan du indberette nye, ændrede eller udgåede navne på lokaliteter, som hører under kommunens ansvarsområde.  Vi anbefaler, at navnets stavemåde følger dansk retskrivning.

Som repræsentant for en myndighed, som er godkendt og oprettet med NemLogin (p.t. SSI, GST, Rigspolitiet, SDFI) kan du indberette nye, ændrede eller udgåede navne på lokaliteter, som hører under din myndigheds ansvarsområde.  Vi anbefaler, at navnets stavemåde følger dansk retskrivning.

Når et stednavn er registreret i grunddataregisteret Danske Stednavne, vil man kunne søge det frem på SDFI-Kortviser vha. søgetjenesten Geosearch, som også benyttes af andre webkort-løsninger. Derudover er der en mulighed for, at det vises på de kort, SDFI producerer, fx det meget anvendte webkort Skærm­kortet, og det vil kunne bruges af forskellige kortproducenter, webtjenester m.m. Stednavnedata er frit tilgængelige og kan hentes gratis på Datafordeleren.

Nej, autorisation af stednavne står Stednavneudvalget under Kulturministeriet for. Man kan se en oversigt over autoriserede stednavne på Stednavneudvalgets hjemmeside. Hvis man ønsker, at et stednavn bliver autoriseret og bliver optaget på listen over stednavne med en autoriseret stavemåde, skal man rette henvendelse til Stednavneudvalgets sekretariat på navneforskning@hum.ku.dk.

Opdateringer til kort

Grundkortdata bliver opdateret årligt, men suppleres løbende med indberetninger fra fx. kommuner, Naturstyrelsen, Vejdirektoratet, Rejseplanen og 112. Som borger kan du også hjælpe os.

Indberetningerne handler oftest om veje og vandløb. Det kan være nye, ændrede og udgåede vejforløb/vejnavne, vejlukninger, bussluser, stiforbindelser, rørlægning af åer og genopretning af åforløb, men det er også muligt at indberette ændringer til højdemodellen.

Hvis du finder en fejl i et kort, kan du indberette fejlen på Fælles Indberetningsportal. 

Indberet opdateringer til kort