Et sammenhængende grundlag for et digitalt Danmark

Strategi

Vi skaber det gode grundlag for det digitale samfund

Det har altid været Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings opgave at sikre andre et godt datagrundlag for vigtige beslutninger og store omstillinger.

Engang skete det ved at udvikle de landkort, der var grundlaget for den danske forvaltning. Nu ser vi det som vores vigtigste mission at sørge for, at data kan levere på de nye udfordringer og muligheder i det digitale samfund. Det kræver, at data fra forskellige offentlige systemer kan kobles og bruges sammen med det geografiske datafundament.

På den måde er det Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings opgave - som dataproducent, datadistributør, datasamarbejdspartner og grunddatamyndighed - at levere datagrundlaget for et digitalt Danmark.

Hent SDFE's strategi Et sammenhængende datagrundlag for et digitalt Danmark

Indsatsområder

Mål

Vi vil hjælpe med at skabe digitale løsninger med strategisk betydning for samfundet

Vi vil sikre tilgængelighed og sammenhæng i data, så de kan understøtte samfundets store omstillinger

Vi vil skabe et aktuelt, autoritativt datafundament