Ressourcer

Ressourcer sikrer, at SDFE’s ressourcer, både økonomi, kompetencer og fysiske faciliteter, understøtter opgaveløsningen og forvaltes efter gældende regler. Kontoret driver og udvikler sine administrative systemer og processer, så de bedst matcher og understøtter styrelsens forretningsmæssige behov.

Derudover understøtter Ressourcer med målrettet ledelsesinformation om økonomi og kompetencer direktionens og ledelsesgruppens løbende og strategiske prioriteringer samt styrelsens udvikling. Endelig understøtter Ressourcer koncernens indkøb i forhold til at indhøste besparelsespotentialer lokalt og på tværs af koncernen og i forhold til efterlevelse af gældende regler for udbud og indkøb i staten.   

Kontorchef: Sara Vibe Facklamm