Globale Geodata

Kontoret Globale Geodata udfører for Forsvaret en række editerings- og kvalitetssikringsopgaver i relation til Forsvarets internationale projekter. Det drejer sig om editering og kvalitetssikring af højdedata samt kvalitetssikring af vektordata

Kontorchef: Cæcilie Elle