Forretningsunderstøttelse og IT

Kontoret Forretningsunderstøttelse og IT sikrer forretningsunderstøttelse på tværs af styrelsen gennem udvikling af styrelsens forretnings- og IT-arkitektur samt gennem løbende teknologi­udvikling.

Kontoret har hertil ansvaret for styrelsens IT-systemportefølje og rammeværk for datakvalitet samt for driften og udviklingen af denne, herunder samarbejdet med Statens IT. Kontoret varetager også på koncern- og styrelsesniveau opgaver med informationssikkerhed og GDPR.

Kontorchef: Jesper Stæhr Mikkelsen