Dataunderstøttet forvaltning

Kontor for Dataunderstøttet Forvaltning bidrager til at sikre at de frie offentlige data udvikles og målrettes offentlige og private dataanvenderes behov.

Kontor for Dataunderstøttet Forvaltning arbejder dels med afsæt i dataanalyse (business analytics) for at sikre den løbende optimering af SDFI’s datatilbud, dels gennem løbende dialog og samarbejde med de konkrete anvendere af grund- og geodata. Derudover bidrager Kontoret til tværoffentlige data- og digitaliseringsinitiativer. Endelig driver Kontor for Dataunderstøttet Forvaltning SDFI’s arbejde med at understøtte arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning ved at arbejde med at fremme moderne, præcis og digital stedbestemmelser i lovgivning.

Kontorchef: Sine Valbjørn Schlüter