Data og grøn omstilling

Kontor for Data og Grøn Omstilling bidrager til at SDFI bliver aktiv medspiller i den grønne omstilling ved at arbejde for at fremme (offentlig) dataunderstøttelse inden for klimadomænet.

Kontoret analyserer og identificerer nye muligheder for datadrevet og digital grøn omstilling og bistår de ressortansvarlige myndigheder med at forløse potentialerne med afsæt i SDFI’s datasæt samt kompetencer og infrastruktur til datasamling, datadistribution og -udstilling. Data og Grøn Omstilling arbejder bl.a. med at afdække potentialerne ved nye teknologier for brug af præcis realtidspositionering og bevægelsesdata i den grønne omstilling. En national plan for bevægelsesdata skal realisere disse potentialer på en samfundsmæssig hensigtsmæssig måde.

Kontorchef: Laura Poulsen