Stadig mere fokus på klima i GeoDanmark-data

21-05-2024

Årets opdatering af GeoDanmark-grunddata er nu færdig, og der kommer stadig flere objekter til, som har relevans for klimatilpasningsindsatsen

villakvarter

Hvert år opdaterer Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) GeoDanmark-grunddata, så stat, kommuner og andre anvendere har et frisk datasæt, som udgør grundlaget for løsningen af mange forskellige opgaver.

2023 var ingen undtagelse, og opdateringen er netop blevet færdig. Der er i 2023 foretaget ca. 1,7 mio. ændringer og opdateringer i GeoDanmark-databasen, som indeholder omkring 27 mio. objekter. Et objekt kan fx være et hus, en vej eller et teknisk anlæg.

Men i de senere år er der blevet større interesse for objekter, som kan bruges i forbindelse klimatilpasning og den grønne omstilling. Det gælder fx regnvandsbassiner. I 2019 var der blot registreret 266 regnvandsbassiner i vores datasæt, men det tal er i 2023-registreringen steget til 1.121.

Et andet eksempel ses på stigningen i antallet af tekniske anlæg med areal på over 50.000 m², hvilket typisk er store solcelleanlæg.  Der ser vi en stigning fra 38 i 2019 til 318 i 2023.

Sådan opdaterer vi data

Det er en stor og tidskrævende opgave at vedligeholde de omfattende GeoDanmark-grunddatasæt. Hvert forår og sommer overflyver Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur Danmark og fotograferer hele landet fra luften. De indsamlede fotos bliver efterfølgende lavet til målfaste baggrundskort (GeoDanmark ortofotos). Samtidig laver kommunerne løbende indberetninger om, hvor de ved, at der er sket ændringer.

En femtedel af landet ajourføres årligt som totalajourføring, hvilket betyder, at hele området gennemgås for ændringer. De fire femtedele ajourføres på baggrund af udpegninger fra kommunerne og staten, også kaldet udpeget ajourføring.

Hele processen tager lige omkring et års tid, så opdateringen af GeoDanmark-grunddata afsluttes om foråret, når de første fly går på vingerne og begynder at fotografere til næste års opdatering.

Hvad er GeoDanmark?

GeoDanmark er samarbejde mellem landets 98 kommuner og staten, som er repræsenteret ved Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Formålet med samarbejdet er producere, vedligeholde og udstille frie, fællesoffentlige geografiske grunddata. Det er data, som kan bruges bredt på tværs af forskellige forvaltningsområder og skaber værdi ved at bidrage til bedre offentlige beslutningsgrundlag.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent