Vi bliver til Klimadatastyrelsen

04-07-2024

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur skifter navn til Klimadatastyrelsen pr. 15. august

Som samfund står vi over for en lang række udfordringer i forhold til klimatilpasning, den grønne omstilling og sikkerhed. Data og digitale løsninger er vigtige bidrag til at imødegå udfordringerne.

Klimadatastyrelsen vil levere data og digitale løsninger, som bidrager til et klimarobust Danmark, et grønnere Danmark og et sikkert Danmark.

Det nye navn udspringer af vores nye strategi, som tydeliggør, hvordan vi skaber værdi for det danske samfund. Læs mere om vores nye strategi.

Når navneskiftet bliver en realitet d. 15. august, kommer der mere kommunikation om, hvad Klimadatastyrelsen vil bidrage med i fremtiden.

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent