Vigtigt klimaplanlægningsværktøj bliver relanceret i en ny stærkere udgave

03-10-2023

En klog klimatilpasning kræver gode, solide data. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur relancerer nu HIP, som er et planlægningsværktøj, der kan bruges til at forudsige klimaudfordringer på længere sigt

Med klimaforandringerne kommer der mere vand i Danmark. Vand kommer både fra oven, fra havet, fra vandløb og fra grundvandet. Det er derfor en kompliceret opgave at forudsige, hvilke områder der kan blive udsat for oversvømmelser.

Det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem, i daglig tale kaldet HIP, leverer data til en langsigtet klimatilpasningsindsats.

”Klimatilpasning er en dyr øvelse, og vi skal derfor prioritere vores ressourcer med omtanke, så vores klimaforebyggende tiltag svarer til de udfordringer, som vi kommer til at møde. Med udgangspunkt i HIP giver vi kommunerne og andre aktører et rigtigt godt grundlag at træffe beslutninger ud fra,” siger Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Relancering gør HIP klar til nye data

HIP, der blev lanceret første gang i 2021, indeholder en lang række data og modelberegninger af relevans for planlægning og håndtering af vand, blandt andet om vandløbenes geografi (skikkelser), vandføring, havvandsstand og det terrænnære grundvand. HIP relanceres nu med nyt brugervenligt design, der understøtter brug af mindre skærme, bedre performance og flere funktionaliteter.

Den nye HIP vil i den kommende tid blive udviklet til at indeholde dynamiske modelberegninger, der gør det muligt løbende at følge udviklingen. Samtidig indeholder HIP også data om vandindholdet i jorden, så man også vil kunne få prognoser om evt. tørke. Dette udvikles blandt andet med støtte fra EU.

I løbet af efteråret og vinteren vil SDFI afholde workshops i København, Odense og Lemvig hos hhv. SDFI, Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet om det nye HIP, og styrelsen vil også præsentere de nye data på konferencerne Kortdage og Dansk Vand Konference 2023 til november.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent