Nuuday og TDC NET skal også fremover stå for vigtige forsyningspligttjenester i Danmark.

10-10-2023

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har udpeget Nuuday og TDC NET til fortsat at være forsyningspligtudbydere på teleområdet

telefon

Det bliver også fremover Nuuday og TDC NET, som skal stå for vigtige forsyningspligttjenester i Danmark. Udpegningerne betyder, at Nuuday fortsat skal udbyde en særlig telefontjeneste til personer med tale- og hørehandicap – den såkaldte teksttelefontjeneste – og en udtømmende nummerfortegnelse, mens TDC NET fortsat skal sørge for korrekt dirigering af alarmopkald.

Det er tre ydelser, som TDC-koncernen har stået for siden 1997, og i forbindelse med en interessetilkendegivelsesrunde i foråret meddelte de to selskaber, at de gerne fortsat påtager sig at stå for varetagelsen af opgaverne fremover. Nu er begge selskaber blevet udpeget som forsyningspligtudbydere, og de nærmere vilkår for selskabernes varetagelse af ydelserne er blevet fastlagt.

Udpegningerne gælder fra 1. januar 2024 og udløber ved udgangen af 2029.

Se yderligere information om forsyningspligten

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent
Kristian Borten
Specialkonsulent
O: Bredbånd