Hurtigt bredbånd på vej til 291 adresser i landområderne

11-10-2023

Bredbåndspuljen tilgodeser 291 spredt beliggende adresser med tilskud. 90 pct. ligger på Fyn eller i Jylland

bredbånd

Der er hjælp på vej til 291 adresser, som havde lange udsigter til hurtigt internet. De får nemlig støtte fra Bredbåndspuljens særlige ordning, der har fokus på at yde støtte til de borgere, som har svært ved at få hurtigt internet, fordi deres adresse ligger langt fra andre adresser.

”Bredbåndspuljens formål er at sikre udrulning af bredbånd i de områder, hvor det ikke vil ske på kommercielle vilkår. Derfor er det positivt, at vi kunne give tilsagn til samtlige de adresser, som har søgt via den særlige ordning. For det er adresser, som ellers ville have meget lange udsigter til hurtigt bredbånd,” siger Rikke Hougaard Zeberg, direktør for Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Godt 80 pct. af de adresser, der tilgodeses med tilskud, ligger i Region Midtjylland (171 adresser) og Region Nordjylland (64 adresser). I Region Hovedstaden er der til gengæld kun fire adresser (to på Bornholm og to i Frederikssund Kommune), som opnår tilskud. Samlet ligger 90 pct. af adresserne på Fyn eller i Jylland.

Region

Antal adresser

Ansøgt tilskud

Gennemsnitligt tilskud

Hovedstaden

4

247.128

61.782,00

Midtjylland

171

8.008.545

46.833,60

Nordjylland

64

3.538.650

55.291,41

Sjælland

26

1.824.605

70.177,12

Syddanmark

26

1.373.017

52.808,35

I alt

291

14.991.945

51.518,71

Bredbåndspuljen skaber bedre rammer for en digital hverdag

Danskernes brug af internet er steget markant det sidste årti. Vi bruger internet til mange ting, som tjenester og apps, digitale løsninger, som MitID, og ikke mindst til at arbejde eller studere hjemme. Til gengæld er der forsat en del danskere, som ikke har adgang til et stabilt og hurtigt internet.

”For at kunne arbejde hjemme, være med i den digitale verden, og generelt kunne hamle op med den fremskredne digitalisering af det danske samfund, er det altafgørende, at man har adgang til et stabilt, og hurtigt internet”, siger Rikke Hougaard Zeberg, direktør for Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Bredbåndspuljen har siden 2016 ydet støtte til adresser, som har haft svært ved at få adgang til hurtigt internet ved hjælp af den kommercielle udrulning.

Frem til 2021 var det kun muligt at få støtte, hvis man gik sammen med sine naboer om en ansøgning, men i 2022 blev der indført en særlig ordning, hvor det er muligt for adresseejere at søge alene, hvis de på grund af en mere spredt beliggenhed har svært ved at komme med i en ansøgning sammen med naboerne.

Hvad er Bredbåndspuljen?

  • Bredbåndspuljen har til formål at bidrage til udbredelsen af hurtigt bredbånd i hele Danmark.
  • Puljen er målrettet adresser i land- og sommerhuszoner (boliger, virksomheder og sommerhuse) med dårlig bredbåndsdækning – og hvor der ikke foreligger en konkret plan for bedre dækning inden for en periode på tre år.
  •  Dårlig bredbånds­dækning indebærer, at det ikke må være muligt at få en bredbåndsforbindelse med en hastighed på mere end 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload.
  • I 2023 skal man fra den enkelte adresse bidrage med en egenbetaling på mindst 2.000 kr. pr. adresse. Den bredbåndsudbyder, som står for at etablere bredbånd til adressen, skal bidrage med mindst 10.000 kr.
  • For at kunne søge tilskud skal der indgå flere adresser i en ansøgning. Man skal med andre ord slå sig sammen med naboerne for at kunne søge.

Hvad er den særlige ordning for enkeltstående adresser?

  • Der er adresser, som ligger så spredte, at det er svært at finde andre adresser, som kan indgå i en ansøgning til Bredbåndspuljen.
  • Den særlige ordning giver disse adresser mulighed for at søge uden at skulle slå sig sammen med andre.
  • I 2023 har den særlige ordning været målrettet adresser med mere end 800 meter i vejafstand til nærmeste tilskudsberettigede adresse – og mere end 200 meter i vejafstand til nærmeste adresse, der allerede har adgang til bredbånd med en downloadhastighed på mindst 1 Gbit/s.

Yderligere information findes på sdfi.dk/bredbaandspulje.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent
Henrik Kjær
Chefkonsulent