Fremtidens radiokommunikation på programmet på stor konference

27-11-2023

I disse dage afholdes verdens største radiokommunikationskonference i Dubai. FN-Konferencen udstikker rammerne for radiokommunikation i de kommende år, og Danmark er repræsenteret ved SDFI

WRC konference

I disse uger drøfter eksperter i radiokommunikation fra hele verden, hvad vi skal stille op med de radiosignaler, som hele verden er fælles om at dele, og som vi alle sammen bruger i fx vores mobiltelefoner. World Radiocommunications Conference (WRC-23) afholdes af ITU (International Telecommunications Union), som er verdens ældste organisation i FN-regi, og finder denne gang sted i Dubai.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) repræsenterer på mødet Danmarks interesser på konferencen, der tæller omkring 4000 deltagere.

Alt der er trådløst, bruger radiosignaler for at kommunikere

Din mobiltelefon sender og modtager radiosignaler fra den nærmeste mobilmast. Din bilradio modtager sit FM- eller DAB-signal fra radiomaster, og GPS’en, der finder vej for dig, bestemmer din position ved hjælp af radiosignaler fra satellitter i rummet.

Når du går om bord på et fly og en halv dag senere lander i en anden verdensdel, så har flyet og piloterne benyttet radiosignaler på hele turen for at kunne kommunikere med omverdenen og for at kunne finde vej.

Radiosignaler er grænseløse, de stopper ikke ved grænsen mellem lande. Alle lande i verden mødes derfor hvert fjerde år for at aftale, hvordan spillereglerne for radio skal udvikle sig. Hvis ikke alle er enige, så virker det ikke.

Over 30 emner på dagsordenen

På dagsordenen for mødet er der over 30 emner om brugen af radiofrekvenser, hvor der skal findes løsninger. Fx skal konferencedeltagerne tage stilling til: Hvilke nye, globale systemer for maritim nød og sikkerhed, skal der åbnes op for? Og hvad skal reglerne være for at sikre udviklingen i brugen af satellitter?

Når WRC-23 er afsluttet, bliver mange af regelændringerne afspejlet i det internationale radioreglement, som har status af traktat. WRC-23 beslutter også, hvilke spørgsmål der skal tages op på den næste verdensradiokonference i 2027. Det kunne fx være, om din mobiltelefon skal kunne kommunikere via satellit, hvis der ikke er almindelig mobildækning, der hvor du er.

Flere af WRC-23-beslutningerne bliver efterfølgende en del af de danske regler på frekvensområdet. Det gælder fx, hvilke frekvenser der fremover kan bruges til satellitter, mobiltelefoner, Wi-Fi m.m.

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent