Transitionsdag for Datafordeleren flyttes til efter sommerferien

11-05-2023

En justeret tidsplan for transitionen af Datafordeleren betyder, at den planlagte transitionsdag flyttes til den 4. september 2023

I juni 2022 indgik Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kontrakt med Netcompany om drift og modernisering af Datafordeleren. Efterfølgende gik forberedelserne til den store flytning i gang, hvor driften af Datafordeleren skifter hænder fra KMD til Netcompany.

Planen for transitionen er nu på plads. Transitionen gennemføres hen over weekenden den 2.-3. september med Go-live den 4. september om morgenen.

Det var tidligere forventet, at flytningen kunne gennemføres medio maj, men forberedelserne til flytningen har krævet mere tid, hvorfor replanlægning har været nødvendigt.

Den nye tidsplan tager højde for sommerferie, samt forberedelse af Forskudsopgørelsen 2024, der anvender data fra Datafordeleren.

Konsekvenser for anvenderne

Det nye tidspunkt for transitionen påvirker ikke Datafordelerens anvendere. Datafordeleren vil blive driftet uændret videre af KMD frem til transitionen til Netcompany.

Der er tidligere varslet få ændringer for brugerne, som evt. tilføjelse af nye IP-adresser. Disse aktiviteter skal fortsat gennemføres, men fristen for at gennemføre dem udskydes sammen med transitionsdagen.

SDFI vil orientere om transitionen på et informationsmøde 30. maj 2023. Her vil interesserede kunne høre mere om, hvordan transitionen gennemføres i detaljer.

Efterfølgende vil SDFI ligeledes afholde et informationsmøde om planerne for moderniseringen af Datafordeleren.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent