Frit valg af internetudbyder til bilen

08-05-2023

Efter udløbet af en bindingsperiode skal du frit kunne skifte internetudbyder. Det gælder også, hvis du har internet i bilen

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) har fastslået i en afgørelse, at Wi-Fi udstyr i biler ikke må være låst til en bestemt udbyder. Det skal være teknisk muligt for andre udbydere at levere internet til bilen, hvis kunden ønsker det.

I den konkrete sag var der gratis internet i de første par måneder efter købet af bilen. Herefter kunne man via bilens display købe yderligere internetadgang. En bilejer henvendte sig til SDFI efter, at han havde forsøgt at købe internetadgang hos en anden udbyder. Han syntes, at internetadgangen var for dyr hos den udbyder, man kunne vælge via bilens display.

Det var imidlertid ikke muligt at skifte udbyder på samme måde, som når man skifter udbyder på sin mobiltelefon. Forhandleren oplyste, at det ikke var muligt for andre udbydere, via bilens display eller ad anden vej, at levere internet i bilen.

Forhandleren oplyste, at det var muligt via bilens OBD-stik (On-Board Diagnostics) at tilslutte en dongle, som kunne fungere som Wi-Fi. Der kunne frit vælges leverandør af internet på wi-fi-donglen.

SDFI fandt imidlertid ikke, at den fri adgang til at skifte udbyder på mobilt terminaludstyr kunne sikres blot ved at henvise til, at man kunne benytte andet udstyr. SDFI traf derfor afgørelse om ikke at sælge Wi-Fi udstyr, hvor forbrugeren er bundet til en bestemt udbyder – også selv om udstyret er integreret i en bil.

Du kan læse hele SDFI’s afgørelse i anonymiseret form her.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent