Hvem modtager Grunddataprisen 2023?

02-06-2023

Den 25. oktober 2023 bliver Grunddataprisen for andet år i træk uddelt på konferencen ’Danmarks Data’. Grunddataprisen anerkender private virksomheder, som er med til at udbrede og udnytte potentialet i grunddata i digitale løsninger.

Grunddataprisen 2023 bliver uddelt på konferencen ’Danmarks Data’ den 25. oktober. Modtageren bliver en eller flere private virksomheder, der har skabt forretningsmæssig værdi med en digital løsning, som benytter grunddata. Der er ikke krav om specifikke tilhørsforhold eller relationer.

For at komme i betragtning til Grunddataprisen 2023 skal virksomheder i relevante projekter opfylde rammerne for prisen og indsende indstillingsskabelonen for Grunddataprisen 2023.

En jury vil drøfte og vurdere de nominerede projekter og vælge en prismodtager på baggrund af følgende tre kriterier i prioriteret rækkefølge: 1) Innovation, 2) Potentiale, og 3) Værdi.

Deadline for at indstille virksomheder og projekter er den 31. august 2023.

Konference sætter fokus på offentligt-privat-samarbejde

Grunddataprisen bliver uddelt på konferencen ’Danmarks Data’. Konferencen afholdes af IT-branchen med bidrag fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Der vil på konferencen blive stillet skarpt på, hvordan vi med en strategisk indsats kan understøtte, at Danmarks data skaber et godt fundament for udvikling af nye innovative løsninger. Formålet er at sætte fokus på private virksomheders brug af offentlige data i digitale løsninger, der kan give grobund for vækst, øget eksport og bidrage til at løse store samfundsmæssige udfordringer inden for klima, energi, sundhed med mere. 

Læs mere om konferencen Danmarks Data og tilmeld dig

Om Grunddata

Grunddata er tilgængelige via Datafordeleren, der er fællesoffentlig it-infrastruktur og en stor og kompleks distributionsplatform. Datafordeleren giver stabil og sikker adgang til sammenhængende grunddata fra over 500 forskellige tjenester, som offentlige registre udstiller til gavn for myndigheder, virksomheder og borgere. 

Læs mere på datafordeler.dk

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent