Nu starter slutspurten med digitalisering af ledningsoplysninger

02-02-2023

Til sommer skal alle ledningsoplysninger være digitaliseret. Med et fuldt digitalt Ledningsejerregister (LER) vil flere graveskader kunne undgås fremover.

LER

I mere end tre år har landets ledningsejere været i gang med at digitalisere deres ledningsoplysninger. Nu er det tid til, at de sidste ledningsejere begynder at udveksle deres digitaliserede ledningsoplysninger via LER. Fristen for at melde sig klar til LER 2.0 er 1. juli.

Alle ledningsejere registreret i LER skal tage stilling til LER 2.0 og de krav der følger med. Derfor har Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) udsendt en mail til samtlige ledningsejere, der skal gøre ledningsejerne i stand til at tage stilling til LER 2.0 i god tid, inden kravene træder i kraft 1. juli 2023. Det er muligt at se mailen, samt bilag i faktaboksen til højre.

SDFI står for arbejdet med at modernisere Ledningsejerregistret, mens det er den enkelte ledningsejer, som har ansvaret for at digitalisere sine ledningsoplysninger, så de kan udveksles digitalt via det nye LER 2.0.

Mindre administration, hurtigere arbejdsgange og færre graveskader

En modernisering af Ledningsejerregisteret skal bane vejen for smidigere og hurtigere arbejdsgange for udveksling af ledningsoplysninger. Det vil lette de administrative byrder ved gravearbejde og reducere antallet af graveskader.

Ledningsoplysninger er centrale informationer, når det kommer til nogle af de vigtigste samfundsmæssige og økonomiske aktiviteter i Danmark de kommende år, hvor der vil blive gravet som aldrig før med udrulning af fjernvarme og fibernet, samt udbygning af elnettet til at understøtte den grønne omstilling.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Hvad er Ledningsejerregistret

Ledningsejerregistret indeholder oplysninger om de aktører, som har kabler, rør og ledninger liggende i jorden eller på havbunden i Danmark.

Når graveaktører som fx entreprenører skal grave i jorden, kan de lave en forespørgsel i Ledningsejerregistret og på den måde få sendt informationer om, hvilke kabler, rør og ledninger, der ligger det pågældende sted, fra relevante ledningsejere.

Der er cirka 750.000 km. nedgravede rør og ledninger i Danmark, fordelt på ca. end 4000 ledningsejere.