Grønland er blevet nykortlagt – Data er frit tilgængelige

06-02-2023

Med udgangen af 2022 afsluttede Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur den første samlede kortlægning af Grønland nogensinde. Data fra projektet er frit tilgængelige for alle

Nuuk

Klima-, energi- og forsyningsministeren har udsendt en pressemeddelelse om nykortlægningen af Grønland

Nykortlægningen af Grønland har været et kæmpe projekt, som har været i gang fra 2018 til 2022. Selv om der gennem tiden har været mange kortlægningsopgaver i Grønland, så er det faktisk første gang, at hele øen er blevet kortlagt i samme projekt på en ensartet måde.

Som noget nyt har Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur foretaget kortlægningen på baggrund af satellitbilleder i stedet for at bruge fotos fra fly, som man typisk gør i Danmark.

Det samlede kortlagte areal dækker et område på mere end 10 gange Danmarks areal.

Kortlægningen er gennemført i samarbejde med Grønlands Selvstyre, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden)

Sådan får du fat i kort og data

Data kan ses og hentes frit fra www.dataforsyningen.dk. Senere bliver produkterne også tilgængelige fra den grønlandske portal NunaGIS.

Der er tre tjenester:

  • Satellitfoto Grønland, som giver mulighed for at udforske karakteren af den grønlandske natur og geografi på flotte fotos fra rummet. Tjenesten består af ortofoto fra flere satellit- og flykilder, optaget i flere tidsrum og med forskellig detaljeringsgrad.
  • Åbent Land Grønland, som blandt andet gør det muligt at planlægge og færdes i det åbne land på en sikker måde. Åbent Land er et topografisk kort, som med farver og signaturer tilstræber at illustrere faktisk fysiske forhold. Åbent Land udkommer også som en række kortblade, der kan downloades som pdf.
  • Forvaltning Grønland er et baggrundskort, som giver et fælles digitalt grundlag til brug for eksempelvis myndighedsarbejde og til kommunikation over for borgere og virksomheder. Forvaltning Grønland består af data fra flere kilder og udmærker sig bl.a. ved, at man kan lægge andre, forvaltningsspecifikke, informationer ovenpå.

Derudover er det muligt at downloade en række af de grønlandske datasæt, sådan at erfarne brugere selv kan sammensætte data og designe produkter, der understøtter lige præcis det formål, som den enkelte bruger har.  

Data i nogle områder i Østgrønland har ikke samme meget gode kvalitet som i resten af landet, og der kan derfor opleves skarpe overgange mellem terrænformer i disse områder. Data i de pågældende områder vil blive ajourført i løbet af første halvår af 2023.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent