Udstilling af BBR-data på DAWA er lukket pr. 3. april 2024

15-12-2023

Data fra BBR-registret vil fremover ikke længere kunne hentes på distributionsplatformen DAWA. Anvendere af BBR-data skal i stedet hente data fra Datafordeleren eller benytte sig af en af Udviklings- og Forenklingsstyrelsens løsninger

villaer

Opdateret: Udstilling af BBR-data på DAWA er lukket pr. 3. april 2024

Fra den 16. december 2023 (tidligere varslet 1. januar 2024) kan DAWA ikke udstille ajourførte BBR-data fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. 

Det skyldes nedlukningen af ESR-registret, og Skatteforvaltningens overgang til en ny nøgle til ejendomsidentifikation.

I en periode, som løber frem til 1. april 2024 vil DAWA fortsat udstille BBR-data, som senest er opdateret 16. december 20233. BBR-data opdateret efter denne dato vil ikke blive udstillet.

Herefter vil distributionen af BBR-data via DAWA helt stoppe.

Anvendere af BBR-data, som fortsat har behov for data, skal i stedet hente BBR-data fra Datafordeleren eller fra en af de løsninger, som Udviklings- og Forenklingsstyrelsen tilbyder via OIS.dk.

DAWA lukkes på sigt

Distributionsplatformen DAWA blev i sin tid etableret som en midlertidig løsning til at distribuere data fra grunddataprogrammet, før Datafordeleren var i drift.

Det har derfor hele tiden været hensigten, at DAWA skulle udfases. Derfor vil flere af tjenesterne på DAWA også blive lukket på sigt. SDFI vil melde ud, når der ligger en plan for dette.

Hvad skal jeg gøre nu?

Hvis man som anvender af BBR-data fra DAWA fortsat har brug for BBR-data efter 1. januar 2024, har man to muligheder. Den første mulighed er at hente BBR-data fra Datafordeleren, som også distribuerer de øvrige grunddata, som fx adressedata.

Vær opmærksom på at en overgang til Datafordeleren kan kræve, at man som anvender foretager IT-udvikling på egne systemer.

Læs mere om, hvordan du eller din leverandør kommer i gang på datafordeler.dk.

Den anden mulighed er at hente BBR-data via en af Udvikling- og forenklingsstyrelsens distributionsløsninger. I det tilfælde henvises til Udvikling- og Forenklingsstyrelsens distributører på www.ois.dk.

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent