Regler om bindingsperioder på mobilabonnementer sikrer små erhvervskunder retten til maksimal binding i 24 måneder

06-12-2023

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) har truffet afgørelse om, at mobilselskaber maksimalt må binde små erhvervskunder i 24 måneder. Små erhvervskunder kan kun bindes i mere end 24 måneder, hvis de selv ønsker det

modiltelefon

SDFI har i 2023 modtaget flere henvendelser fra små virksomheder, som har oprettet mobilabonnement med binding i 36 måneder, og som har spurgt om dette er lovligt. I nogle af sagerne har virksomheden ikke givet udtrykkeligt afkald på retten til maksimal binding i 24 måneder.

SDFI er tilsynsmyndighed på teleområdet, og styrelsen har derfor truffet afgørelse om, at mobilselskaber maksimalt må binde små erhvervskunder i 24 måneder, medmindre erhvervskunden har givet udtrykkeligt afkald på denne rettighed.  

Nye regler om binding siden 2021

Tidligere har mobilselskaber benyttet bindingsperioder på 36 måneder, når små virksomheder har oprettet mobilabonnement. Enkeltmandsvirksomheder og andre små virksomheder har derfor kunnet opleve, at de skulle vente i 3 år fra oprettelsen af et abonnement, hvis de ville skifte mobilselskab uden at betale for frikøb.

I 2021 blev der indført nye EU-regler om bindingsperioder for små virksomheder, der opretter mobilabonnement eller bredbåndsabonnement. De nye regler skal sikre, at små virksomheder kan skifte udbyder og få fuldt udbytte af konkurrencen. Reglerne fra 2021 betyder, at bindingsperioden for små virksomheder maksimalt må være 24 måneder, medmindre virksomheden udtrykkeligt har givet afkald på denne rettighed. Hvis en virksomhed fx forhandler sig frem til en bedre pris til gengæld for en længere bindingsperiode, rummer den nye regel altså mulighed for det.

Tilsyn med mobilselskabernes brug af bindingsperioder

På grund af henvendelserne har SDFI gennemført et tilsyn og truffet afgørelse over for et mobilselskab, som benyttede 36 måneders binding i aftaler med små virksomheder uden at spørge virksomhederne, om de ønskede at give afkald på retten til 24 måneders binding. I afgørelsen lægger SDFI vægt på, at en generel vilkårstekst om afkald på rettigheder kombineret med kundens underskrift på aftalen ikke udgør et udtrykkeligt afkald.

Et udtrykkeligt afkald betyder, at erhvervskunden skal foretage en specifik aktiv handling, fx krydse af i et afkrydsningsfelt – og erhvervskunden skal også have tydelig oplysning om indholdet af det udtrykkelige afkald samtidig med afgivelsen af afkaldet,” siger Thomas Ilum Damsgaard, kontorchef i SDFI.

SDFI’s afgørelse har virkning for både nye aftaler og for allerede indgåede aftaler, som er oprettet siden 21. december 2020, hvor de nye regler om binding trådte i kraft.

SDFI iværksætter nu et generelt tilsyn og anmoder alle mobilselskaberne om at redegøre for deres overholdelse af reglerne om maksimale bindingsperioder for små virksomheder.

Vil du vide mere?

Afgørelsen i den konkrete sag er offentliggjort på SDFI’s hjemmeside, hvor du også kan læse mere om reglerne om bindingsperioder.

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Brug af bindingsperioder i abonnementsaftaler på teleområdet

  • For forbrugere må bindingsperioder maksimalt være 6 måneder.
  • For små virksomheder må bindingsperioder maksimalt være 24 måneder – medmindre virksomheden giver udtrykkeligt afkald på denne ret.
    (Små virksomheder er enkeltmandsvirksomheder og andre små virksomheder, som beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning under 75 mio. kr.)
  • For store virksomheder kan bindingsperioder forhandles mellem virksomheden og teleselskabet inden for rammerne i konkurrenceloven.
  • Reglerne om bindingsperiode findes i § 7 i bekendtgørelse om slutbrugerrettigheder på teleområdet.