Bedre digital infrastruktur på vej til Arktis

18-12-2023

EU tildeler 218 millioner til infrastrukturprojekter til at styrke den digitale infrastruktur i Arktis

højhuse i Nuuk

Tre projekter vil etablere fibernet-infrastruktur via søkabler i den arktiske region, herunder Grønland. Det skal øge forsyningssikkerheden for data ved at skabe alternativ kabelføring ved øget efterspørgsel efter kapacitet, eller hvis eksisterende søkabler beskadiges. Projekterne skal gøre den europæiske dataforsyning uafhængig af strækninger igennem andre lande.

 Europa-Kommissionen har offentliggjort fordelingen af midler under støtteprogrammet CEF-2 Digital, der støtter udrulning af digital infrastruktur i EU.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har vejledt og bistået ansøgerne med et støttebrev, som ansvarlig for rammerne for den digitale infrastruktur i Danmark.

Digital infrastruktur i afsides beliggende områder

Tre projekter med relation til Danmark har opnået støtte til en samlet værdi af 218 mio. kr.

Det fællesnordiske forskningsnet Nordunet har modtaget midler til etablering af den indledende del af fibernet infrastruktur fra Sverige til Svalbard og videre til Asien. Det finske Cinia Oy har modtaget midler til etablering af søkabelruter fra Europa og igennem Nordvestpassagen til Asien. Det grønlandske selskab Tusass har modtaget midler til etablering af en indenlandsk søkabelstrækning imellem det sydlige og nordlige Grønland.

Fælles for de tre projekter er, at de udbygger infrastrukturen i områder, hvor det er svært at gennemføre en markedsbaseret udrulning.

Også støtte til DTU

Derudover har Europa-Kommissionen tildelt midler til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og deres konsortiepartnere, til medfinansiering til udviklingen af operationelle digitale platforme til energi- og transportsektoren på tværs af lande.

Flere støttemidler på vej

De tildelte midler kommer fra anden ansøgningsrunde under CEF-2 Digital, og der kan være flere penge på vej til danske infrastrukturprojekter.

Tredje ansøgningsrunde for projekter under CEF-2 Digital åbnede den 17. oktober 2023, og ansøgninger skal indsendes til Europa-Kommissionen senest den 20. februar 2024. Læs mere på SDFI.dk

Andre virksomheder vil ligesom de ovenstående kunne søge om midler igennem CEF-2 Digital og kan modtage vejledning vedrørende ansøgningsprocessen fra SDFI.

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent