Geografi i lovgivningen på vej mod digitalisering

18-05-2022

De geografiske elementer i dansk lovgivning er i dag overvejende analogt registreret, men ny indsats skal frembringe en model for en omfattende digitalisering.

Når danske myndigheder skal forvalte ud fra love og bekendtgørelser, sker det ofte, at geografi spiller en stor rolle. Mange regler gælder kun specifikke steder. Modsat mange andre områder i lovgivningen er geografien ikke digitaliseret men i stedet i stor udstrækning analogt baseret. Helt konkret i form af papirkort, som blot er scannet ind som et bilag bag selve lovteksten.

Det analoge format gør det mindre tydeligt, hvor regler gælder, og der kan opstå en uheldig praksis med at administrere efter digitale kopier, hvor der ikke er vished for at modsvare det kundgjorte grundlag. Det skaber mindre effektive arbejdsgange hos myndighederne og sår tvivl om retssikkerheden. Derfor er en af indsatserne i regeringens udspil til en ny digitaliseringsstrategi, at der laves en model for, hvordan geografien digitaliseres:

”I Danmark har vi nogle af verdens bedste digitale geografiske data, så forudsætningerne for at gå fra papirkort til digitale kort i dansk lovgivning er på plads. Det er et projekt, hvor vi meget markant kan øge gennemsigtigheden af, hvor lovgivningen gælder,” siger vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), Søren Beltofte.

Modellen skal frembringes i samarbejde mellem Justitsministeriet, som har ansvaret for lovgivningen, og SDFE, som er myndighed for stedbestemt information og har ansvaret for en stor del af Danmarks geografiske data.

Digitalisering giver højere nøjagtighed

Når digitalisering af geografi i lovgivningen har så stor betydning, så skyldes det, at analoge kort både er mere besværlige og mere usikre at arbejde med.

I dag kan en henvisning til et specifikt geografisk sted eller område fremgå i loven som et trykt kort. Når sådan et kort skal bruges i forskellige forvaltningsmæssige sammenhænge, er det vanskeligt at se lovgivningens afgrænsning i relation til anden lovgivning, og i det hele taget udfordrende at der ikke kan zoomes ind på detaljer.

Det indebærer en risiko for, at detaljer i kortet overses eller fejltolkes. Selv en smal streg på et kortbilag kan repræsentere flere hundrede meter virkeligheden, og så bliver det usikkert, hvor en regel eller lov gælder. Denne type usikkerhed bliver selvsagt markant forværret, når hele Danmark skal gengives på en A4-side.

 Arbejdet med at lave en model for digitalisering den retlige geografi forventes at tage 12 måneder, hvorefter der skal tages politisk stilling til en eventuel implementering.

 

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent