Det digitale Danmark er afhængig af gode grunddata

17-05-2022

De danske grunddata skal videreudvikles, så de også i fremtiden kan udgøre datafundamentet for det digitale Danmark

Alle de mange selvbetjeningsløsninger, som borgere og virksomheder i Danmark benytter, er afhængige af et solidt og sammenhængende datafundament. Det gælder fx boligstøttesystemer hos ATP, finanssektorens systemer omkring realkredit og skatteforvaltningens ejendomsvurderingssystem, som alle baseres på grunddata fra Datafordeleren.

Hvis grunddata også fremover skal udgøre datagrundlaget for de mange digitale løsninger, så er det vigtigt, at der bliver udviklet på data, og at anvendelsen øges. Derfor foreslår regeringen i udspillet til den nye digitaliseringsstrategi, at der afsættes midler til konsolidering og videreudvikling af grunddata.

Hvad er grunddata?

Grunddata er data om personer, ejendomme, adresser, virksomheder og geografi. Grunddata er frit tilgængelige offentlige data af høj kvalitet, der kan kombineres og bruges på tværs af systemer og sektorer.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har ansvaret for grunddata.

Vi har i Danmark investeret 600 mio. kroner i at skabe sammenhængende grunddata. Det har siden etableringen af grunddataprogrammet i 2012 skabt et massivt løbende afkast i form af effektivisering i det offentlige og vækst i det private erhvervsliv.

Skinnerne er lagt for fremtidens grunddata

Der er i 2021 udarbejdet en strategisk rammeplan for Grunddata 2022-2027, som peger på behov for at styrke og videreudvikle grunddata.

Behovene er identificeret gennem dialog med anvenderne af grunddata, og kan opsummeres i tre faser. For det første er der behov for at konsolidere grunddata gennem bl.a. et fokus på forbedret datakvalitet i og på tværs af registre. For det andet skal grunddata videreudvikles gennem eksempelvis etablering af partnerskaber og forbedringer af datamodellen. For det tredje er der behov for et fokus på strategisk udvikling i form af bl.a. opbygning af økosystemer med henblik på at sætte innovationen fri og skabe større sammenhæng mellem det private og det offentlige.

Med digitaliseringsstrategien foreslås det at styrke arbejdet med grunddata, så ambitionerne i den strategiske rammeplan kan indfris – og indsatser, som bidrager til at højne kvaliteten og anvendelsen af grunddata, kan realiseres.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent