Nyt sekretariat skal styrke anvendelsen af nye teknologier

29-06-2022

I dag lancerer Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) det nye Sekretariat for Anvendelse af Nye Teknologier, som skal understøtte udviklingen af nye teknologier i Danmark. Det sker i forbindelse med et 5G-event i Industriens Hus.

Nye trådløse teknologier skaber udvikling, styrker vores velfærd og gør Danmark rigere og grønnere. Den stigende digitalisering af samfundet gør det muligt at tage nye tjenester i anvendelse. Det kan fx være anvendelsen af droner til at transportere blodprøver og hjertestartere.

Der er behov for mere viden om potentialerne i de nye teknologier, som leveres af fx mobilnettene, og få kendskabet hertil bredere ud. Mulighederne for samarbejder på tværs af erhvervslivet og det offentlige Danmark skal afsøges. Derfor etablerer SDFI et Sekretariat for Anvendelse af Nye Teknologier, der skal fungere som en samlet indgang for viden om anvendelse af nye kommunikationsteknologier i Danmark.

I Danmark skal vi fortsat være et foregangsland, når det kommer til at bruge nye teknologier i erhvervslivet, den offentlige sektor og til den grønne omstilling. Nye trådløse teknologier, som baserer sig på fx 5G, giver mulighed for helt nye løsninger og kan derfor være med til at understøtte vores fælles velfærd og udvikling inden for en række sektorer såsom sundhed, transport, industri og landbrug. Det kræver, at vi arbejder aktivt for et bredere kendskab til mulighederne”, siger vicedirektør i SDFI, Søren Beltofte.

5G er et vigtigt instrument i den digitale infrastruktur og digitalisering

Adgangen til digital infrastruktur og digitaliseringen af samfundet danner grobund for mange nye løsninger. Med 5G-nettet vil man kunne udvikle løsninger, som vil give lav forsinkelse, større pålidelighed og højere hastigheder. 5G forventes derfor at blive en vigtig brik i fremtidens opgaveløsning både for erhvervslivet og det offentlige Danmark.

Sekretariatet skal i første omgang understøtte 5G-udviklingen. Alt relevant information om forsøg med 5G, herunder finansieringsmuligheder og eksempler på konkrete projekter gøres tilgængelig for alle relevante aktører på en let og overskuelig måde.

Sekretariatet skal samtidig opbygge viden om teknologiens anvendelsesmuligheder i takt med, at den udvikler sig, få denne viden udbredt, og således understøtte fx industri 4.0.

Sekretariatet vil allerede i efteråret facilitere forskellige former for møder, workshops m.v. for få delt viden og skabe inspiration til innovative løsninger og samarbejder mellem forskellige aktører.

Hvad kan I gøre?

Sekretariatet har brug for, at interessenter bidrager med gode idéer og use cases, som kan være med til at sætte en retning for de emner og temaer, der skal sættes fokus på i sekretariatets arbejdsprogram. Det vil både være muligt at spille idéer ind til diverse arrangementer, men sekretariatet modtager også gerne input løbende. Sekretariatet stiller også gerne op som deltager, oplægsholder, medarrangør eller som facilitator på diverse arrangementer og initiativer.

Endelig er det muligt for interessenter at kontakte sekretariatet med spørgsmål om 5G og andre nye teknologier, og sekretariatet vil bl.a. kunne hjælpe folk videre til andre myndigheder eller potentielle samarbejdspartnere.

Hvis man ønsker at kontakte sekretariatet eller bidrage til sekretariatets arbejde og kommende aktiviteter, så kan man se mere på styrelsens hjemmeside her: Sekretariat for anvendelse af nye teknologier

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Yderligere information