Tilskud til godt 2.700 landzoneadresser fra Bredbåndspuljen i 2022

20-12-2022

I år ligger mere end halvdelen af adresserne i Region Midtjylland. Samtidig er adresserne generelt mere spredt beliggende end tidligere

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har i dag udsendt en pressemeddelelse om resultatet af bredbåndspuljen.

Adgang til hurtigt og stabilt bredbånd er en vigtig forudsætning for at skabe sammenhæng mellem land og by – og på tværs af landsdelene. Bredbåndspuljen skal bidrage til at sikre god bredbåndsdækning i lokalområder, hvor der ikke er udsigt til at markedet kommer til at sørge for det.

I 2022 har puljen været delt op i den almindelige ordning, som har eksisteret siden 2016, og en særlig ordning for enkeltstående adresser. 2.447 adresser har fået tilskud under den almindelige ordning – og 273 under den særlige ordning.

94 projekter har fået tilskud under den almindelige ordning

For at bliver tilgodeset under den almindelige ordning skal man slå sig sammen lokalt og organisere et bredbåndsprojekt, der kan søge om tilskud til hurtigt bredbånd. Der er i 2022 givet fuldt tilskud til 94 projekter med i alt 2.447 deltagende adresser. Godt halvdelen ligger i Region Midtjylland (1.306 adresser).

I alt

2.447

95.987.117

39.226,45

Region

Adresser

Samlet tilskud

Tilskud pr. adresse

Hovedstaden

775

37.288.450

48.114,13

Midtjylland

1.306

50.472.565

38.646,68

Nordjylland

35

1.324.000

37.828,57

Sjælland

222

4.107.992

18.504,47

Syddanmark

109

2.794.110

25.634,04

Det gennemsnitlige tilskud pr. adresse ligger på godt 39.000 kr. Det er højere end tidligere. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) vurderer, at det blandt andet kan skyldes generelle prisstigninger i samfundet, og at adresserne ligger mere spredte end tidligere.

Alle 2.447 adresser ligger i landzone. Godt en fjerdedel af dem ligger så afsides, at de har fået ekstra point i den pointmodel, der afgør, hvilke projekter der står først i kø til at få tilsagn om tilskud.

Tilskud til 273 enkeltstående adresser under den særlig ordning

De mest isolerede adresser har i 2022 haft mulighed for søge om tilskud uden at skulle slå sig sammen med andre. 273 adresser har fået tilskud fra denne ordning – alle beliggende i landzone. Godt 80 pct. ligger i Region Midtjylland (163 adresser) og Region Nordjylland (65 adresser).

Region

Adresser

Tilskud

Tilskud pr. adresse

Hovedstaden

5

429.921

85.984,20

Nordjylland

65

4.014.370

61.759,54

Midtjylland

163

9.653.676

59.225,01

Sjælland

27

1.442.403

53.422,33

Syddanmark

13

878.684

67.591,10

I alt

273

16.419.054

60.143,06

Tilskudsniveauet er højt under den særlige ordning. Det skyldes, at det er adresser, der generelt ligger så isolerede, at det er svært for dem at komme med i projekter under den almindelige ordning. Det samlede tilskud til de 273 adresser udgør 16,4 mio. kr., svarende til godt 60.000 kr. i gennemsnit.

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent
Henrik Kjær
Chefkonsulent

Fakta

  • Bredbåndspuljen er målrettet adresser i land- og sommerhuszoner (boliger, virksomheder og sommerhuse) med dårlig bredbåndsdækning – og hvor der ikke foreligger en konkret plan for bedre dækning inden for en periode på tre år.
  •  Dårlig bredbånds­dækning indebærer, at det ikke må være muligt at få en bredbåndsforbindelse med en hastighed på mere end 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload.
  •  Der har i 2022 været cirka 36.000 tilskudsberettigede adresser. Heraf har cirka 2.000 adresser haft mulighed for at søge under den særlige ordning for enkeltstående adresser.
  •  Bredbåndspuljen er efterspørgselsdrevet. Man skal slå sig sammen lokalt og organisere et projekt, som kan søge om tilskud. De adresser, som var omfattet af den særlige ordning for enkeltstående adresser, kunne dog søge om tilskud uden at slå sig sammen med andre.
  •  I 2022 skulle deltagende adresser bidrage med en egenbetaling på mindst 2.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Den bredbåndsudbyder, som står for udrulningen i projektet, skulle bidrage med mindst 4.000 kr. pr. deltagende adresse.
  •  Der er givet tilskud for i alt 112,4 mio. kr. i 2022. Midlerne kommer først og fremmest fra en bevilling på 97 mio. kr. på finansloven. Derudover har der været et tilbageløb af midler fra projekter, som har fået tilsagn tidligere år.
  •  Yderligere information om Bredbåndspuljen kan findes på Bredbåndspuljen