Ny strategi: Et sammenhængende grundlag for et digitalt Danmark

25-08-2022

Digital adgang til gode og sammenhængende data er en forudsætning for udviklingen af det digitale samfund.

I dag præsenterer Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur sin nye strategi: Et sammenhængende grundlag for et digitalt Danmark. Strategien er en opdatering af den eksisterende strategi.

I juni overtog styrelsen ansvaret for teleområdet og skiftede i samme omgang navn til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI). Derfor er der behov for en opdatering af strategien, så den digitale infrastruktur herunder ikke mindst teleinfrastrukturen kan spille en større rolle.

Den nye strategi har fokus på at skabe digitale løsninger, sammenhæng i data og en robust digital infrastruktur samt at skabe et aktuelt og autoritativt datafundament.

Du kan finde strategien her.