Kortforsyningen takker af efter 20 år

14-06-2021

I 20 år har Kortforsyningen forsynet Danmark med kort og data. Ved årsskiftet lukker Kortforsyningen og afløses af to nye distributionsplatforme

Kortforsyningen var banebrydende, da den blev lanceret tilbage i 2001. For første gang fik man adgang til de offentlige geodata på et samlet sted. I år fylder Kortforsyningen 20 år, men flere fødselsdage bliver det ikke til, for med udgangen af 2021 erstattes Kortforsyningen af henholdsvis Datafordeleren og Dataforsyningen.

”Kortforsyningen har været rigtig vigtig for distributionen af først kort, siden geodata og andre data. Med frisættelsen af geodata i 2013 fik Kortforsyningen en helt central rolle i distributionen af data til både offentlige og private brugere. Men 20 år er lang tid for et IT-system, og derfor har vi valgt at omlægge vores datadistribution, så vi kan sikre en driftssikker og fleksibel datadistribution med store muligheder for at kombinere data,” siger vicedirektør i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Morten Hvidberg.

I de senere år er brugen af data nærmest eksploderet, og der har årligt været mere end 8 mia. forespørgsler til Kortforsyningen. Kortforsyningen har leveret grundlaget for den offentlige administration fra miljø- og byggesager til klimatilpasning, men den har også været en populær datakilde for den private sektor fra landbrug til ejendomssalg.

Data skal sættes i spil

Mængden af data stiger hele tiden, og derfor er det ikke længere nok blot at stille data til rådighed. Data skal også være lette at finde, forstå og anvende, så de bliver brugt til at skabe værdi for samfundet.

Kortforsyningen bliver derfor afløst af Dataforsyningen, som bliver en fleksibel distributionsplatform, hvor vi kan tilpasse data til de behov, som brugerne har.

På Dataforsyningen har vi blandt andet lanceret SDFE Labs, hvor vi løbende tester prototyper på data for, sammen med brugerne, at finde ud af, hvor potentialet ligger.

Samtidig er de geografiske grunddata flyttet til Datafordeleren, hvor de udstilles sammen med de øvrige grunddata.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Fremover skal data hentes på en ny måde

Med udgangen af 2021 lukker Kortforsyningen, Det betyder, at brugerne skal hente data fra Datafordeleren eller Dataforsyningen, eller begge.

Mange brugere af Kortforsyningen kan fortsætte uændret på Dataforsyningen. Men bruger du grunddata, skal du tage stilling til, hvor du fremover skal hente dine data.

Du kan læse mere om, hvad du skal gøre på denne side